U bent hier

Wat is, in het kader van een landingsbaan, het verschil tussen het recht op verlof bij de werkgever en het recht op onderbrekingsuitkeringen?

  • Als op basis van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 alle toegangsvoorwaarden zijn vervuld (25 jaar beroepsverleden in loondienst, 2 jaar anciënniteit in de onderneming en tewerkstelling in het vereiste arbeidsregime tijdens de 24 voorgaande maanden), kan de landingsbaan altijd worden verkregen bij de werkgever vanaf 55 jaar volgens de algemene regel of vanaf 50 jaar op basis van de uitzonderingen van de cao nr. 103.
  • De uitkeringen van de RVA kunnen daarentegen slechts worden toegekend vanaf 60 jaar volgens de algemene regel, of tussen 55 en 59 jaar, voor zover een intersectoriële en sectoriële cao dat mogelijk maken.
    Bij een aanvraag bij de werkgever vóór 60 jaar, als er geen cao is om uitkeringen te verkrijgen op basis van afwijkende voorwaarden, wordt het tijdskrediet landingsbaan zonder onderbrekingsuitkeringen door de RVA toegekend.

 
Top