Follow us on twitter

U bent hier

Wat is, in het kader van een landingsbaan, het verschil tussen het recht op verlof bij de werkgever en het recht op onderbrekingsuitkeringen?

  • Als op basis van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 alle toegangsvoorwaarden zijn vervuld (25 jaar beroepsverleden in loondienst, 2 jaar anciënniteit in de onderneming en tewerkstelling in het vereiste arbeidsregime tijdens de 24 voorgaande maanden), kan de landingsbaan altijd worden verkregen bij de werkgever vanaf 55 jaar volgens de algemene regel of vanaf 50 jaar op basis van de uitzonderingen van de cao nr. 103.
  • De uitkeringen van de RVA kunnen daarentegen slechts worden toegekend vanaf 60 jaar volgens te algemene regel, ofwel vanaf 55 jaar (wat betreft de 1/5 onderbreking), of vanaf 57 jaar (wat betreft de 1/2 onderbreking) voor zover een sectorale cao werd afgesloten in toepassing van de cao nr. 137.  Als de werknemer is tewerkgesteld in een onderneming die erkend is als onderneming in herstructurering of in moeilijkheden, moet een ondernemings-cao worden afgesloten om de bepalingen van de cao nr. 137 toepasbaar te maken.
    De werknemer kan pas uitkeringen aanvragen bij de RVA wanneer hij 60 jaar wordt volgens de algemene regel of vanaf 55 jaar (wat betreft de 1/5 onderbreking) of vanaf 57 jaar (wat betreft de 1/2 onderbreking) op basis van een van de uitzonderingen van het KB voor zover een sectorale cao werd afgesloten in toepassing van de cao nr. 137.
Top