U bent hier

Wat zijn de eventuele gevolgen van de cumulatie van onderbrekingsuitkeringen met een overlevingspensioen?

De verschillende reglementeringen (tijdskrediet in de privésector, loopbaanonderbreking in de overheidssector en thematische verloven in alle sectoren) staan de cumulatie van onderbrekingsuitkeringen met een overlevingspensioen toe tijdens een periode van maximaal 12 maanden. Die periode van 12 maanden cumulatie moet echter worden afgetrokken van de maanden waarin het overlevingspensioen al zou zijn gecumuleerd met werkloosheidsuitkeringen of met uitkeringen arbeidsongeschiktheid.

Hoewel de cumulatie met onderbrekingsuitkeringen is toegestaan, is ze echter niet verplicht. Als je een overlevingspensioen ontvangt, heb je bij de indiening van je aanvraag dan ook de keuze om de cumulatie met onderbrekingsuitkeringen al dan niet aan te vragen.

  • Als je bij de RVA de cumulatie aanvraagt van onderbrekingsuitkeringen met je overlevingspensioen, dan zal je de onderbrekingsuitkeringen verkrijgen tijdens een periode van maximaal 12 maanden, waarna je (volledige, halftijdse of 1/5) onderbreking kan worden voortgezet zonder uitkeringen.
    Opgelet: als je die cumulatie aanvaardt, is het mogelijk dat er een gevolg is voor je overlevingspensioen en dat het bedrag ervan wordt herzien door de Federale Pensioendienst (FPD). Als je daarover meer informatie wil, kun je de website raadplegen van de FPD of contact opnemen met hun diensten à FPD - Telefoon: 1765 // Internet: https://www.sfpd.fgov.be/.
  • Als je niet aan de RVA vraagt om de uitkeringen te cumuleren met je overlevingspensioen, wordt de onderbreking die je gevraagd hebt (volledig, halftijds of met een vijfde) toegestaan zonder uitkeringen. Je blijft dan je overlevingspensioen ontvangen zonder dat dat beïnvloed wordt door je keuze. 

Een RVA-kantoor zoeken

Top