U bent hier

Doorstromingsprogramma's

U neemt een langdurig werkloze in dienst? U stelt mensen tewerk in de socioculturele sector of de sector van sport, leefmilieu of vrije tijd? U hebt recht op RSZ-vermindering en de RVA neemt via de integratie-uitkering een deel van het nettoloon voor zijn rekening.

Een RVA-kantoor zoeken

Top