My e-Box

De e-Box is het platform voor online dienstverlening van de sociale zekerheid. Dankzij deze digitale brievenbus kan elke burger gecentraliseerd en beveiligd officiële documenten van de socialezekerheidsinstellingen ontvangen.

Burgers kunnen hun e-Box activeren door hun mailadres bekend te maken. Vervolgens worden ze via dat mailadres op de hoogte gebracht van zodra er een officieel bericht van het FSO beschikbaar is in de e-Box. Om de e-Box te openen en de documenten in alle veiligheid te raadplegen, moet men zich aanmelden met de elektronische identiteitskaart of token.

De RVA gebruikt de e-Box voor:

  • het antwoorden op vragen met betrekking tot een persoonlijk dossier;
  • het behandelen van de elektronische aanvraag voor loopbaanonderbreking en tijdskrediet en het afleveren van de fiscale fiche van de onderbrekingsuitkeringen.

Ga naar My e-Box

Zich online identificeren met itsme® of myID.be®

Om uw e-Box te consulteren, meldt u zich aan met uw elektronische identiteitskaart, itsme®, myID.be® of uw token. Voor itsme® of myID.be®  moet u zich maar één keer officieel registreren (via e-ID of bank¬kaart voor itsme®), daarna volstaat een code van 5 cijfers die u zelf kiest of uw vingerafdruk.

Meer informatie over itsme® en hoe het te activeren, kan u in de onderstaande brochure vinden.

Je online identificeren met Itsme (PDF)

Hoe activeert u my e-box?

U kunt uw e-Box activeren door uw mailadres bekend te maken. Via dat mailadres wordt u op de hoogte gebracht zodra er een officieel bericht van de RVA beschikbaar is. Om uw e-Box te openen en uw documenten in alle veiligheid te raadplegen, meldt u zich aan met uw elektronische identiteitskaart, itsme® of uw token.

Ga naar my e-Box via mysocialsecurity.be

Hoe activeert u my e-box? (PDF)