Engagementen van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Transparantie

Via onze websites, sociale media, chatbots enz. , garanderen we de transparantie van:

 • informatie
 • diensten
 • procedures

U kunt rekenen op transparantie over:

 • de stappen van de procedures
 • de duur ervan

Kwaliteit van de informatie/ Duidelijkheid van de teksten

Onze informatie:

 • is correct
 • is betrouwbaar 
 • wordt regelmatig bijgewerkt

Ons taalgebruik is:

 • duidelijk
 • precies
 • begrijpelijk

Onze medewerkers worden opgeleid op het gebied van de leesbaarheid van onze teksten.

Termijnen

De termijnen worden altijd meegedeeld:

 • de termijnen die zijn vastgelegd in de wetgeving
 • andere termijnen

Indien een termijn wordt verlengd (door een onvoorziene omstandigheid), wordt de nieuwe termijn meegedeeld.

U kunt altijd nagaan welke termijn voor u van toepassing is.

Beschikbaarheid

U heeft de mogelijkheid om iemand te contacteren voor:

 • vragen
 • de opvolging van een dossier

Contact

 • Spreek met een van onze medewerkers via de telefoon  +32 (0)2 515 44 44  (normaal tarief)
 • Stuur een mail via ons contactformulier
 • Chat met onze Chatbot ORI.

De procedures zijn automatisch waar mogelijk: u hoeft dus zelf niets te doen.

Onze diensten zijn hoofdzakelijk digitaal. U heeft er toegang toe: 24u op 24 en 7 dagen op 7

 • We stellen uw gebruiksgemak voorop bij de ontwikkeling van onze onlinetoepassingen.
 • We bieden ondersteuning bij het gebruik van onze digitale toepassingen.
 • We luisteren naar uw specifieke situatie.
 • In de mate van het mogelijke antwoorden we via het kanaal dat u verkiest.
 • We gebruiken gegevens die reeds beschikbaar zijn bij andere publieke diensten (volgens de Only Once-wetgeving).
 • We verwijzen u door naar de bevoegde dienst indien uw verzoek niet onder onze bevoegdheid valt.
 • Onze diensten zijn steeds in evolutie.
 • Uw feedback wordt gebruikt om de diensten te verbeteren.