Historische reeksen

Volledige werkloosheid

Tijdelijke werkloosheid en verwante uitkeringen

Deeltijdse werknemers

Werk en activeringsmaatregelen

Vrijstellingen

Verloven

Loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven

Andere

Tegen werkloosheid verzekerden

Uitgedoofde maatregelen