Deel A: Definities

Fiche A 1: Wat is een opvanguitkering?

Fiche A 2: Welke zijn de wettelijke basissen van de opvanguitkering?

Fiche A 3: Wat is de erkende capaciteit?

Fiche A 4: Wat is een kindopvangdag?

Fiche A 5: Wat is het referteplan?

Fiche A 6: Wat is occasionele opvang?

Fiche A 7: Wat betekenen de codes vermeld op het RSZ- of het RSZ-PPO-rekenblad en op het formulier C 220 B (IC, …)?