De uitbetalingsinstellingen

De uitbetalingsinstellingen hebben als opdracht alle noodzakelijke inlichtingen en documenten aan de werklozen te verstrekken, alle aanvragen om uitkeringen bij de Werkloosheidsbureaus in te dienen en het uitbetalen van de werkloosheidsuitkeringen en andere vergoedingen.