Recht op inschakelingsuitkeringen voor personen die jonger zijn dan 21 jaar

Bent u op het tijdstip van uw aanvraag om uitkeringen jonger dan 21 jaar, dan moet u met ingang van 1 september 2015, om recht te hebben op inschakelingsuitkeringen, een bijkomende voorwaarde vervullen.

U moet dan onder meer

  1. bepaalde basisstudies hebben doorlopen;
  2. een beroepsinschakelingstijd waarin u ingeschreven was als werkzoekende hebben doorlopen;
  3. twee positieve evaluaties van uw zoekgedrag naar werk kunnen voorleggen;
  4. aantonen dat u een diploma of getuigschrift hebt behaald, dat voorkomt op de gepubliceerde lijst(en) (nieuwe bijkomende voorwaarde).

Uitleg over de voorwaarden 1) tot 3) vindt u in het infoblad nr. T35.