Beroepsinschakelingstijd

U bent een jonge schoolverlater? Voordat u aanspraak kunt maken op inschakelingsuitkeringen moet u een beroepsinschakelingstijd doorlopen.

Nieuwe regeling voor jonge schoolverlaters

Hebt u recht op uitkeringen na studies?

T35

Recht op inschakelingsuitkeringen voor personen die jonger zijn dan 21 jaar