Duurzameontwikkelingsdoelstellingen

Onze 4 prioritaire duurzameontwikkelingsdoelstellingen

Om lidstaten en organisaties te helpen acties te ondernemen op het vlak van de drie dimensies van duurzaamheid (sociaal, economisch en ecologisch), hebben de Verenigde Naties in 2015 zeventien Sustainable Development Goals (duurzameontwikkelingsdoelstellingen) uitgestippeld.

Op basis van zijn kernactiviteiten heeft de RVA vier prioritaire doelstellingen geselecteerd die een kader vormen voor onze eigen initiatieven op het vlak van duurzame ontwikkeling.

 

Bekijk grotere afbeelding

  1. Geen armoede : De RVA biedt een vangnet voor werknemers en werklozen.

  2. Waardig werk en economische groei: De RVA garandeert economische stabiliteit door schokken op te vangen. Hij helpt ook om een goed evenwicht te bewaren tussen werk en privé.

  3. Ongelijkheid verminderen: De RVA werkt aan het verkleinen van de digitale kloof en het verminderen van het aantal burgers dat geen gebruik maakt van hun rechten.

  4. Vrede, veiligheid en efficiënte openbare diensten: De RVA wil een eerlijke sociale zekerheid garanderen door sociale fraude te bestrijden.

Actieplan 2023

Als aanvulling op de al bestaande activiteiten in zowel onze entiteiten als het hoofdbestuur, hebben we voor 2023 een actieplan ontwikkeld rond drie kernthema’s om als organisatie bij te dragen aan duurzame ontwikkeling.

Bekijk grotere afbeelding

  1. Non take-up van rechten  : In sommige gevallen hebben burgers wel een recht in theorie, maar nemen ze dit niet op in de praktijk. Tal van redenen kunnen daarvan de oorzaak vormen. Zo kunnen mensen simpelweg niet op de hoogte zijn van het feit dat ze dit recht hebben, of zijn ze angstig om contact op te nemen met overheidsinstellingen omwille van slechte ervaringen in het verleden.
  2. Digitale inclusie en toegankelijkheid : De digitalisering van overheidsinstellingen is omwille van de coronacrisis in een stroomversnelling terechtgekomen. En die gaat zo snel dat een deel van de burgers niet meer mee is en moeilijkheden heeft om contact op te nemen met, informatie te vinden over, en uitkeringen aan te vragen bij de RVA. Daardoor dreigen ze uit de boot te vallen.
  3. Samenwerking met partnerorganisaties die actief zijn in de armoedebestrijding : De RVA wil extra inzetten op een meer structurele samenwerking met deze partnerorganisaties. Het doel hiervan is om een algemeen overzicht te krijgen van de organisaties waarmee de RVA samenwerkt, zowel op nationaal als lokaal niveau.
     

De directie Organisatieontwikkeling houdt toezicht op de duurzameontwikkelingsdoelstellingen en de algemene coördinatie van de maatschappelijke verantwoordelijkheid bij de RVA. Vragen of suggesties kun je per mail sturen naar strategie@rva.be.