Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Als socialezekerheidsinstelling is de verantwoordelijkheid die we hebben ten opzichte van de maatschappij een kernelement van onze organisatie.

1 van de 5 nieuwe waarden

Door maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen in zijn nieuwe waarden, geeft de RVA een duidelijk signaal af dat die waarde iedereen aangaat. Maatschappelijke verantwoordelijkheid, zoals gedefinieerd door de federale overheid, omvat de ecologische, economische en sociale dimensies van duurzaamheid. Om organisaties te helpen actie te ondernemen voor die drie dimensies, hebben de Verenigde Naties in 2015 17 duurzameontwikkelingsdoelstellingen vastgelegd.

Op basis van zijn kerntaken heeft de RVA vier prioritaire doelstellingen gekozen die de nieuwe aanpak definiëren. Met die vier doelstellingen in gedachten zal onze organisatie de komende jaren acties ondernemen. Er zijn ook zeven milieudoelstellingen vastgelegd. Ze zijn erop gericht om onze ecologische voetafdruk verder te verkleinen.

Nieuwe structuur

Om die acties aan elkaar te koppelen, is er een nieuwe structuur bedacht. Ze bestaat uit 2 delen:

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

Gekozen uit de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties

Milieudoelstellingen

De huidige milieudoelstellingen werden in 2022 ontwikkeld in samenwerking met de directie Werken en Materieel.