Tevredenheid over het onthaal van bezoekers - 2015

Om de twee jaar vindt er een tevredenheidsenquête plaats voor de bezoekers van onze kantoren.

In 2015, werd er een nieuwe methodologie gehanteerd en de vragenlijst aangepast.

In twee weken tijd werden op die manier meer dan 2.800 volledig geïnformatiseerde enquêtes gerealiseerd.

Een blik op de belangrijkste resultaten

Algemene tevredenheid: 97,8% (94,5% in 2013)

Belangrijkste resultaten van de tevredenheidsenquête 2015 (zie tekstversie hieronder)

Belangrijkste resultaten van de tevredenheidsenquête 2015

97,8% tevredenheid over het onthaalpersoneel

Tevredenheidscriteria:

 • Vriendelijkheid / hulpvaardigheid: 98%
 • Competentie: 98,4%
 • Duidelijkheid van de uitleg: 97,2%
 • Tijd die besteed werd: 97,7%

97,2% tevredenheid over de persoon die de bezoeker ontving

Tevredenheidscriteria:

 • Vriendelijkheid /hulpvaardigheid: 97,4%
 • Competentie: 97,7%
 • Duidelijkheid van de uitleg: 96,8%
 • Tijd die besteed werd: 97,2%

91,6% tevredenheid over het gebouw

Tevredenheidscriteria:

 • Inrichting van de wachtzaal: 92,5%
 • Orde en netheid: 96,4%
 • Discretie: 86%
 • Plaatsing van de balie: 95,9%
 • Gezelligheid van de ruimte: 87,3%

90,3% tevredenheid over de organisatie van het bureau

Tevredenheidscriteria:

 • Openingsuren: 89,3%
 • Wachtsysteem: 91,9%
 • Uitleg die werd gegeven
 • bij lang wachten: 87,7%

87% van de bezoekers gaf aan dat ze een duidelijk, precies en volledig antwoord kregen op hun vraag

71,9% van de bezoekers heeft minder dan 10 minuten moeten wachten