Bijlage C4-Arbeidsbewijs

Naam

Bijlage C4-Arbeidsbewijs

Doel

Arbeidsbewijzen voorleggen.
Werkloosheidsuitkeringen aanvragen op basis van deze arbeidsbewijzen (of opnieuw aanvragen)

Af te leveren door

De werkgever indien er onderbrekingen waren tijdens de tewerkstelling in een nog niet-aanvaard RSZ-kwartaal.

Tijdstip van aflevering

Van zodra de werkgever in het bezit is van de noodzakelijke loon-en arbeidstijdsgegevens. Het kan ook gebeuren dat de uitbetalingsinstelling in rubriek I aan de werkgever vraagt in rubriek II het (de) vak(ken) B (bezoldigingen) in te vullen.

Laatste bijwerking

01-01-16

Aard van de wijziging

Wijzigingen ingevolge de veralgemening en de vereenvoudiging van de ASR’s

Belangrijke nota

Meer info over het invullen van dit formulier vindt u in het infoblad voor werkgevers E70