C1

Naam

Aangifte van de persoonlijke en familiale toestand

Doel

Op dit formulier vult de werkloze zijn persoonlijke en familiale toestand in

Af te leveren door

De uitbetalingsinstelling

Laatste bijwerking

15-09-22

Aard van de wijziging

  • Afschaffing formulier C1F
  • Nieuwe regeling voor kunstwerkers
  • Vereenvoudiging rubriek vreemde werknemers
  • Aanpassing aan toekomstig elektronisch formulier
  • Verplicht gebruik C1-partner bij aangifte persoon financieel ten laste