C103-Jeugdvakantie - Werknemer

Naam

Aanvraag om jeugdvakantie-uitkeringen

Doel

De jonge werknemers toelaten jeugdvakantie-uitkeringen aan te vragen

Af te leveren door

De werkgever

Tijdstip van aflevering

De eerste maand met jeugdvakantie

Laatste bijwerking

28-02-23

Aard van de wijziging

Schrapping van de zin betreffende geen onderdanen van de Europese Economische Ruimte