C109/36-Voorwaarde21jaar-N

Naam

Bewijs van het behalen van een diploma of getuigschrift (Vlaamse Gemeenschap of Vlaams Gewest) voor de jongere die inschakelings­uitkeringen aanvraagt vóór de leeftijd van 21 jaar

Doel

De jongere van minder dan 21 jaar in staat stellen om te bewijzen dat hij een diploma of getuigschrift bezit die het recht op inschakelingsuitkeringen openen

Af te leveren door

De uitbetalingsinstelling, het werkloosheidsbureau

Tijdstip van aflevering

Op het ogenblik van de inschrijving als werkzoekende na het einde van de studies in de dienst voor arbeidsbemiddeling

Laatste bijwerking

01-09-15

Aard van de wijziging

Nieuw formulier bij de invoering van de diplomavereiste van de werknemer jonger dan 21 jaar