C4-ASR-SWT

Naam

C4-ASR-SWT

Doel

 • Het recht op werkloosheidsuitkeringen als werkloze met bedrijfstoeslag (WBT) verkrijgen
 • Ontslagcompensatievergoeding aanvragen (ontslagen arbeiders)

De werkgever die de gegevens betreffende de beëindigde arbeidsovereenkomst elektronisch heeft meegedeeld (ASR, scenario 1), vermeldt op dit formulier de gegevens betreffende het einde van de arbeidsovereenkomst

Af te leveren door

De werkgever die de Aangifte sociaal risico ‘voltijds brugpensioen’ elektronisch heeft verricht

Tijdstip van aflevering

Laatste arbeidsdag van de arbeidsovereenkomst

Laatste bijwerking

06-07-23

Aard van de wijziging

 • Toevoeging van:
  • een veld “exact brutoloon” in het kader van de kunstwerkers;
  • een veld in het kader van het transitietraject;
  • een datum collectief ontslag naar aanleiding van de afschaffing van de gedeeltelijke terugbetaling van de inschakelingsvergoeding door de RVA.
 • Actualisering en lay-out
 • Afschaffing van het formulier bijlage C4-generatiepact