C4-werkloosheidsbewijs

Naam

Werkloosheidsbewijs - Arbeidsbewijs

Doel

 • Werkloosheidsuitkeringen aanvragen (of opnieuw aanvragen) op basis van arbeidsbewijzen.
 • Ontslaguitkering aanvragen (ontslagen arbeiders).
 • De ontslagcompensatievergoeding aanvragen (ontslagen arbeiders).

Af te leveren door

De werkgever

Tijdstip van aflevering

Laatste arbeidsdag van de arbeidsovereenkomst

Laatste bijwerking

06-07-23

Aard van de wijziging

 • Toevoeging van:
  • een veld “exact brutoloon” in het kader van de toepassing van het Hoofdstuk XII aan de kunstwerkers;
  • velden in het kader van een beëindiging van een arbeidsovereenkomst wegens definitieve arbeidsongeschiktheid van de werknemer;
  • een veld in het kader van het transitietraject;
  • een datum collectief ontslag naar aanleiding van de afschaffing van de gedeeltelijke terugbetaling van de inschakelingsvergoeding door de RVA.
 • Actualisering en lay-out
 • Afschaffing van het formulier bijlage C4-generatiepact