C6

Naam

Verklaring van lichamelijke geschiktheid

Doel

Aanvraag van werkloosheidsuitkeringen na een periode vergoed door het ziekenfonds

Af te leveren door

Het ziekenfonds

Tijdstip van aflevering

Op het einde van de door het ziekenfonds vergoede periode

Laatste bijwerking

22-12-23

Aard van de wijziging

Verduidelijking over de arbeidsgeschiktheidsverklaring