C6

Naam

Verklaring van lichamelijke geschiktheid

Doel

Aanvraag van werkloosheidsuitkeringen na een periode vergoed door het ziekenfonds

Af te leveren door

Het ziekenfonds

Tijdstip van aflevering

Op het einde van de door het ziekenfonds vergoede periode

Laatste bijwerking

06-07-23

Aard van de wijziging

Toevoeging van de hypothese "beëindiging van de arbeidsovereenkomst om medische redenen van overmacht" naar aanleiding van wijzigingen in de Codex over het welzijn op het werk en in artikel 34 van de wet op de arbeidsovereenkomsten