C6

Naam

Verklaring van lichamelijke geschiktheid

Doel

Aanvraag van werkloosheidsuitkeringen na een periode vergoed door het ziekenfonds

Af te leveren door

Het ziekenfonds

Tijdstip van aflevering

Op het einde van de door het ziekenfonds vergoede periode

Laatste bijwerking

20-09-18

Aard van de wijziging

Toevoeging van de hypothese dat de werkloze een re-integratieproject kan volgen.
Onderscheid van de aanvraag om volledige en tijdelijke werkloosheidsuitkeringen