C61 - Medische bijstand

Naam

Aanvraag van een loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand

Doel

Aanvragen van een verlof voor medische bijstand

Betreffende werknemers:

Alle werknemers behalve deze van de autonome overheidsbedrijven

Laatste bijwerking

01-08-19

Aard van de wijziging

Wijziging van bepaalde gegevens betreffende de cumulatie in deel I, in te vullen door de werknemer

Belangrijke nota

Een tevredenheidspercentage van meer dan 95% voor de online dienst "Loopbaanonderbreking en tijdskrediet"

  • Een duidelijke en snelle procedure
  • Een toepassing die gemakkelijk is op het vlak van toegang en gebruik

Als online aanvragen niet mogelijk is kunt u uw aanvraag indienen aan de hand van het pdf-formulier hieronder (tragere procedure).

Vul dit pdf-formulier in via uw pc:

  1. Download het formulier C61 hieronder
  2. Sla het PDF-document op op uw PC
  3. Vul het gedeelte werknemer op uw PC in en sla het ingevulde document op
  4. Stuur het PDF-document door naar uw werkgever
  5. Nadat ook uw werkgever het document op PC heeft ingevuld, moet het PDF-document op A4-formaat worden uitgeprint en door u en uw werkgever op papier worden ondertekend.
  6. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier stuurt u daarna op het Hoofdbestuur van de RVA.

.

Dit formulier heeft geen betrekking op de gewone vormen van loopbaanonderbreking.

Verdere inlichtingen over het gebruik van dit formulier zijn beschikbaar in de infobladen op onze website.