C61 - Ouderschapsverlof

Naam

Aanvraag van een loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof

Doel

Aanvragen van een ouderschapsverlof

Betreffende werknemers:
Alle werknemers behalve deze van de autonome overheidsbedrijven.

Laatste bijwerking

25-05-23

Belangrijke nota

Een tevredenheidspercentage van meer dan 95% voor de online dienst "Loopbaanonderbreking en tijdskrediet"

 • Een duidelijke en snelle procedure
 • Een toepassing die gemakkelijk is op het vlak van toegang en gebruik

Als online aanvragen niet mogelijk is kunt u uw aanvraag indienen aan de hand van het pdf-formulier hieronder (tragere procedure).

Vul dit pdf-formulier in via uw pc:

 1. Download het formulier C61 hieronder
 2. Sla het PDF-document op op uw PC
 3. Vul het gedeelte werknemer op uw PC in en sla het ingevulde document op
 4. Stuur het PDF-document door naar uw werkgever
 5. Nadat ook uw werkgever het document op PC heeft ingevuld, moet het PDF-document op A4-formaat worden uitgeprint en door u en uw werkgever op papier worden ondertekend.
 6. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier stuurt u daarna op het Hoofdbestuur van de RVA.

NB:

 • Elk document of formulier anders dan de C61-ouderschapsverlof of de C 61-medische bijstand moet teruggezonden worden naar het RVA-kantoor van uw woonplaats.
 • De cijfers in de linker kolom zijn enkel bedoeld voor de behandeling van de aanvraag door de RVA. U dient hier niets mee te doen.
 • Dit formulier heeft geen betrekking op de gewone vormen van loopbaanonderbreking.
 • Werkgevers kunnen vanzelfsprekend ook hun deel op PC invullen. Het document moet echter altijd met de hand getekend zijn door werknemer en werkgever.

Verdere inlichtingen over het gebruik van dit formulier zijn beschikbaar in de infobladen op onze website.