C99

Naam

Aangifteformulier ter vervanging van de controlekaart

Doel

Werklozen van minstens 60 jaar of werklozen met bedrijfstoeslag (ongeacht de leeftijd) in staat stellen de vereiste verklaringen af te leggen.

Af te leveren door

De uitbetalingsinstelling

Tijdstip van aflevering

Bij de indiening van het betaaldossier (als rechtvaardigingsstuk)

Laatste bijwerking

27-09-23

Aard van de wijziging

update - kunstwerkers