Medisch attest 1 - Verlof voor medische bijstand (privésector en lokale en provinciale besturen) of tijdskrediet met motief zorg (privésector)

Naam

Medisch attest 1 - Verlof voor medische bijstand (privésector en lokale en provinciale besturen) of tijdskrediet met motief zorg (privésector)

Doel

Dit attest moet worden gebruikt door de werknemer en de behandelend arts in het kader van een aanvraag om:

  • medische bijstand voor een zwaar ziek gezins- of familielid (bloedve­rwant tot de 2de graad of aanverwant tot de 1ste graad), door de wer­knemers uit de privésector en de personeelsleden van de gemeenten, provincies en de diensten die ervan afhangen. Als de patiënt een zwaar ziek minderjarig kind is of een gehospitaliseerd minderjarig kind, moet je het Medisch attest 3 – Verlof voor medische bijstand of tijdskrediet met motief zorg zwaar ziek minderjarig kind gebruiken.
  • tijdskrediet met motief zorg voor een zwaar ziek gezins- of familielid, enkel voor de werknemers uit de privésector.

Laatste bijwerking

01-11-19