Verlenging maatregelen

01-07-2020

COVID-19 - Het corona-ouderschapsverlof is verlengd tot en met 30 september 2020. 

UPDATE FAQ 14/08/2020

Het corona-ouderschapsverlof 

Het corona-ouderschapsverlof is verlengd tot en met 30 september 2020.

De andere wijzigingen vanaf 1 juli:

  • De alleenwonende ouders ( enkel samenwonen met één of meer kinderen ten laste) en de ouders van een gehandicapt kind zullen naast een 1/5 en halftijds corona -ouderschapsverlof ook een voltijds corona-ouderschapsverlof kunnen opnemen.
  • Het bedrag van de onderbrekingsuitkering voor het corona-ouderschapsverlof voor de alleenwonende ouders en de ouders van een gehandicapt kind wordt verhoogd met 50% ten opzichte van de uitkering van het gewone ouderschapsverlof. Het bedrag van deze verhoogde onderbrekingsuitkering wordt wel geplafonneerd die ervoor moet zorgen dat de onderbrekingsuitkering niet hoger is dan het gederfde brutoloon.

De RVA heeft het formulier, de FAQ corona-ouderschapsverlof, het infoblad T9 en de barema’s corona-ouderschapsverlof aangepast.

Voor meer informatie over het corona-ouderschapsverlof, zie :

Tijdelijke schorsing van een lopende periode van loopbaanonderbreking / tijdskrediet / thematisch verlof en tijdelijke tewerkstelling bij een werkgever uit een vitale sector

De maatregelen om een lopende periode van loopbanonderbreking, tijdskrediet of thematisch verlof tijdelijk te schorsen en tijdelijk tewerkgesteld te worden bij een werkgever uit een vitale sector tijdens een loopbaanonderbreking, tijdskrediet of thematisch verlof, worden verlengd tot en met 31 augustus 2020.

Voor meer informatie zie: