Nieuwsberichten

08-11-2018

Loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verlof (ouderschapsverlof, medische bijstand en palliatief verlof) kan je elektronisch aanvragen...

19-10-2018

Sinds maandag 22 oktober heeft de RVA nog slechts 1 telefoonnummer ...

11-10-2018

In het verleden publiceerde de RVA reeds een aantal studies waarin de werkloosheid in België en zijn buurlanden Duitsland, Frankrijk en Nederland volgens drie verschillende benaderingen werd vergeleken. De RVA probeert in de mate van het mogelijke deze vergelijking jaarlijks te herbekijken. In deze publicatie de editie van 2017.

Een RVA-kantoor zoeken

KERNCIJFERS

Cijfers van werkloosheid - oktober (zie tekstversie hieronder)

Het aantal uitkeringsgerechtigde werklozen daalde opnieuw in oktober 2018 : 337.612 vergoede werklozen (d.i. -9,4% ten opzichte van oktober 2017).

  • Brussel:  -4,7% 
  • Wallonië: -8,0% 
  • Vlaanderen: -12,8%
  • Vrouwen: -9,4%
  • Mannen: -9,4%
  • Jongeren: -16,9%

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening past het stelsel van de werkloosheidsverzekering en een aantal tewerkstellingsmaatregelen toe. De RVA is ook verantwoordelijk voor het stelsel van loopbaanonderbreking en tijdskrediet.

Fonds Sluiting Ondernemingen

Het “Fonds tot vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen werknemers” (FSO) heeft als taak de werknemers te vergoeden die getroffen zijn door de sluiting van hun onderneming.