Follow us on twitter

Slideshow: laatste nieuws

INFORMATIE OVER HET CORONAVIRUS COVID-19

  • De diensten van de RVA zijn gesloten voor het publiek tot nader order. U kunt telefonisch met ons contact opnemen : 02 515 44 44

Corona-ouderschapsverlof

Tijdelijke werkloosheid Corona

  • De vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid door overmacht is verlengd tot 30 juni. Meer info over de aanvraag en het aanvraagformulier vindt u op de site van uw vakbond of de HVW.
  • Hebt u als werknemer nog geen uitkering ontvangen voor de maanden maart, april of mei, ga dan na of u zelf al een uitkeringsaanvraag hebt ingediend bij uw uitbetalingsinstelling (vakbonden of HVW). Hebt u voor maart , april of mei al een uitkeringsaanvraag gedaan en bent u verder tijdelijk werkloos, dan moet u voor juni geen nieuwe aanvraag indienen.
  • Voor vragen, raadpleeg onze rubriek Nieuwsberichten, onze infobladen voor werknemers en werkgevers en onze FAQ Tijdelijke werkloosheid Corona.

U verloor uw werk, en bent op zoek naar een nieuwe job? U wil wat tijd voor uw kinderen of wil om een andere reden uw werk even onderbreken? In deze rubriek vindt u alle info over loopbaanonderbreking, tijdskrediet en werkloosheid. U kan hier ook online aanvragen doen of uw dossier opvolgen.

U bent werkgever? U moet de arbeidsovereenkomst van een medewerker stopzetten? Uw medewerkers kunnen tijdelijk niet aan de slag door slecht weer, technische problemen of overmacht? U heeft vragen over de loopbaanonderbreking van uw medewerkers? U vindt alle info hierover in deze rubriek.

U hebt een welbepaald document nodig? U wenst informatie over de bevoegdheden van de RVA?  In deze rubriek vindt u alle brochures, publicaties en formulieren van de RVA.

Nieuwsberichten

aanvraagprocedure
14-05-2020

Bent u werknemer?
Als eerste stap brengt u uw werkgever op de hoogte dat u corona-ouderschapsverlof wenst te nemen en vraagt u zijn akkoord.

Bent u werkgever?
Ga naar onze webpagina ‘Tijdskrediet en loopbaanonderbreking aanvragen (werkgevers)’.

04-05-2020

COVID-19 - De Ministerraad heeft op 2 mei 2020 een beslissing genomen over het corona-ouderschapsverlof.

27-03-2020

COVID-19 - De procedure voor de betaling van de uitkeringen tijdelijke werkloosheid werd zo veel mogelijk vereenvoudigd.

26-03-2020

COVID-19 - Gezien het grote aantal aanvragen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de coronacrisis, zijn de procedures voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid sterk vereenvoudigd, zowel voor de werkgevers als voor de werknemers.

26-03-2020

COVID-19 - Gezien het grote aantal aanvragen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de coronacrisis, zijn de procedures voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid sterk vereenvoudigd, zowel voor de werkgevers als voor de werknemers.

Een RVA-kantoor zoeken

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening past het stelsel van de werkloosheidsverzekering en een aantal tewerkstellingsmaatregelen toe. De RVA is ook verantwoordelijk voor het stelsel van loopbaanonderbreking en tijdskrediet.

Fonds Sluiting Ondernemingen

Het “Fonds tot vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen werknemers” (FSO) heeft als taak de werknemers te vergoeden die getroffen zijn door de sluiting van hun onderneming.

News

Top