Follow us on twitter

Slideshow: laatste nieuws

INFORMATIE OVER HET CORONAVIRUS COVID-19

Aangepaste dienstverlening

Culturele sector

Corona-ouderschapsverlof

Tijdelijke werkloosheid Corona

  • De vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid door overmacht is verlengd tot 31 augustus. Voor de periode van 01.09.2020 tot en met 31.12.2020 gelden specifieke overgangsmaatregelen. Meer info over de aanvraag en het aanvraagformulier vindt u op de site van uw vakbond of de HVW.
  • Voor vragen, raadpleeg onze rubriek Nieuwsberichten, onze infobladen voor werknemers en werkgevers en onze FAQ Tijdelijke werkloosheid Corona.
 

U verloor uw werk, en bent op zoek naar een nieuwe job? U wil wat tijd voor uw kinderen of wil om een andere reden uw werk even onderbreken? In deze rubriek vindt u alle info over loopbaanonderbreking, tijdskrediet en werkloosheid. U kan hier ook online aanvragen doen of uw dossier opvolgen.

U bent werkgever? U moet de arbeidsovereenkomst van een medewerker stopzetten? Uw medewerkers kunnen tijdelijk niet aan de slag door slecht weer, technische problemen of overmacht? U heeft vragen over de loopbaanonderbreking van uw medewerkers? U vindt alle info hierover in deze rubriek.

U hebt een welbepaald document nodig? U wenst informatie over de bevoegdheden van de RVA?  In deze rubriek vindt u alle brochures, publicaties en formulieren van de RVA.

Nieuwsberichten

21-09-2020

De Europese sensibiliseringscampagne #EU4FairWork bindt de strijd aan tegen zwartwerk binnen Europa...

01-09-2020

De wet van 17 mei 2019 tot erkenning van de mantelzorgers (inwerkingtreding op 1 oktober 2019) heeft wijzigingen aangebracht...

14-08-2020

Tijdens de periode van 13.03.2020 tot en met 31.08.2020 wordt het begrip overmacht soepel geïnterpreteerd...

Een RVA-kantoor zoeken

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening past het stelsel van de werkloosheidsverzekering en een aantal tewerkstellingsmaatregelen toe. De RVA is ook verantwoordelijk voor het stelsel van loopbaanonderbreking en tijdskrediet.

Fonds Sluiting Ondernemingen

Het “Fonds tot vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen werknemers” (FSO) heeft als taak de werknemers te vergoeden die getroffen zijn door de sluiting van hun onderneming.

News

Top