Slideshow: laatste nieuws

Je verloor je werk, en bent op zoek naar een nieuwe job? Je wil wat tijd voor je kinderen of wil om een andere reden je werk even onderbreken? In deze rubriek vind je alle info over loopbaanonderbreking, tijdskrediet en werkloosheid. Je kunt hier ook online aanvragen doen of je dossier opvolgen.

U bent werkgever? U moet de arbeidsovereenkomst van een medewerker stopzetten? Uw medewerkers kunnen tijdelijk niet aan de slag door slecht weer, technische problemen of overmacht? U hebt vragen over de loopbaanonderbreking van uw medewerkers? U vindt alle info daarover in deze rubriek.

Nieuwsberichten

 Loopbaanonderbreking
31-01-2023

Een aantal maatregelen die betrekking hebben op het recht op uitkeringen in het kader van loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven treden in werking op 01.02.2023.
Die maatregelen hebben betrekking op de aanvragen die bij de werkgever worden ingediend vanaf 01.02.2023.

23-12-2022

Het recht op zorgverlof, zoals voorzien in artikel 30bis, § 2, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten is van toepassing op ...

16-12-2022

Vanaf 01.01.2023 treden er een aantal wijzigingen in werking wanneer u gebruik maakt van het stelsel van tijdelijke werkloosheid:

Een RVA-kantoor zoeken

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening past het stelsel van de werkloosheidsverzekering en een aantal tewerkstellingsmaatregelen toe. De RVA is ook verantwoordelijk voor het stelsel van loopbaanonderbreking en tijdskrediet.

Fonds Sluiting Ondernemingen

Het “Fonds tot vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen werknemers” (FSO) heeft als taak de werknemers te vergoeden die getroffen zijn door de sluiting van hun onderneming.

Top