eC3.2 Werkgever

De elektronische controlekaart tijdelijke werkloosheid

Wanneer u als werkgever uw werknemers om bepaalde redenen tijdelijk niet te werk kunt stellen, kunt u tijdelijke werkloosheid inroepen. Meer informatie over de voorwaarden vindt u in de infobladen over tijdelijke werkloosheid | Werkgevers | RVA.

Om een uitkering te krijgen voor de dagen waarop werknemers niet hebben kunnen werken, moeten ze aan het einde van de maand waarin ze tijdelijk werkloos waren een controlekaart (C3.2) indienen bij hun uitbetalingsinstelling. Werknemers kunnen dat online doen, via een app of via de portaalsite van de sociale zekerheid.

Hoe werkt de elektronische controlekaart tijdelijke werkloosheid e-C3.2?

De elektronische controlekaart is eenvoudig in gebruik:

  • Werknemers loggen online in via itsme (of de eID).
  • Vanaf de eerste effectieve werkloosheidsdag duiden ze de dagen waarop ze gewerkt hebben voor hun werkgever en andere niet-vergoedbare dagen (bijvoorbeeld ziekte of verlof) aan op hun controlekaart. In de bouwsector moet dit gebeuren vanaf de eerste dag van iedere maand.
  • Op het einde van de maand dienen ze de kaart elektronisch in bij hun uitbetalingsinstelling.

Hoe werkt de elektronische controlekaart tijdelijke werkloosheid eC3.2?

Hoe werkt de elektronische controlekaart tijdelijke werkloosheid eC3.2?