eC3.2

De elektronische controlekaart Tijdelijke Werkloosheid

Wanneer u als werkgever uw werknemers om bepaalde redenen tijdelijk niet te werk kunt stellen, kunt u tijdelijke werkloosheid inroepen. Meer informatie over de voorwaarden vindt u in de infobladen over Tijdelijke werkloosheid | Werkgevers | RVA.

Om een uitkering te krijgen voor de dagen waarop uw werknemer niet heeft kunnen werken, moet hij aan het einde van de maand waarop hij tijdelijk werkloos was een controlekaart indienen bij zijn uitbetalingsinstelling. Die papieren controlekaart bestaat ook online, in te vullen via bijvoorbeeld een smartphone.

Hoe werkt het?

Deze elektronische controlekaart is eenvoudig in gebruik:

  • de werknemer logt zich online in via Itsme (of de eID);
  • vanaf de eerste effectieve werkloosheidsdag duidt de werknemer de dagen waarop hij gewerkt heeft voor zijn werkgever en andere niet-vergoedbare dagen (bijvoorbeeld ziekte, verlof…) aan op zijn controlekaart;
  • op het einde van de maand dient hij de kaart elektronisch in bij zijn uitbetalingsinstelling.

Hoe werkt de elektronische controlekaart tijdelijke werkloosheid eC3.2?

Hoe werkt de elektronische controlekaart tijdelijke werkloosheid eC3.2?

Wat zijn de voordelen voor u als werkgever?

  • De procedure is veel eenvoudiger: u moet geen validatieboek meer bijhouden en geen papieren controleformulieren C3.2 overhandigen aan uw werknemers;
  • snellere verwerking van informatie;
  • ecologischer: de papieren versie van de controlekaart wordt vervangen door een paperless online systeem.

Interesse?

Indien u gebruik wilt maken van de elektronische controlekaart tijdelijke werkloosheid, neem dan contact met ons op via communicatie@rva.be.