Tijdelijke werkloosheid

Tijdelijke werkloosheid is een vorm van werkloosheid waarbij, in tegenstelling tot volledige werkloosheid, de werknemer verbonden blijft door een arbeidsovereenkomst, maar de uitvoering van de arbeidsovereenkomst tijdelijk wordt geschorst.

Meer info over tijdelijke werkloosheid

Afhankelijk van de situatie, bestaan er verschillende vormen van tijdelijke werkloosheid. De verschillende vormen van tijdelijke werkloosheid worden hieronder kort uitgelegd en geïllustreerd met enkele voorbeelden.

Tijdelijke werkloosheid - de elektronische controlekaart eC3.2

[E74]

De RVA moderniseert de toepassingen om tijdelijke werkloosheid mee te delen

Tijdelijke werkloosheid economische oorzaken bedienden – verlenging van de CAO nr. 159

Controle

[E16]

Werkgeversformulieren - algemeen

[E17]

Ruling

[E19]

Het validatieboek

[E20]

Tijdelijke werkloosheid - bouwsector

[E21]

Tijdelijke werkloosheid - werkgebrek op grond van economische oorzaken voor arbeiders

[E22]

Tijdelijke werkloosheid - sluiting ingevolge jaarlijkse vakantie

[E23]

Tijdelijke werkloosheid - overmacht

[E24]

Tijdelijke werkloosheid - staking en lock-out

[E25]

Tijdelijke werkloosheid - slecht weer

[E26]

Tijdelijke werkloosheid - technische stoornis

[E27]

Tijdelijke werkloosheid - procedure

[E28]

Tijdelijke werkloosheid - bouwsector – slecht weer

[E29]

Tijdelijke werkloosheid - elektronische mededeling van de tijdelijke werkloosheid aan de RVA

[E53]

Schorsing bedienden ingevolge werkgebrek voor ondernemingen in moeilijkheden - preliminaire voorwaarden

 [E54]

Schorsing bedienden ingevolge werkgebrek voor ondernemingen in moeilijkheden - uitleg over de schorsingsregeling

 [E55]