Tijdelijke werkloosheid

U moet een werknemer tijdelijk werkloos stellen? U wilt de aangifte elektronisch doen? U moet een validatieboek invullen? In deze rubriek vindt u alle info over de formaliteiten die u moet verrichten en alle nodige info.

De RVA moderniseert de toepassingen om tijdelijke werkloosheid mee te delen

Tijdelijke werkloosheid economische oorzaken bedienden – verlenging van de CAO nr. 159

Controle

[E16]

Werkgeversformulieren - algemeen

[E17]

Ruling

[E19]

Het validatieboek

[E20]

Tijdelijke werkloosheid - bouwsector

[E21]

Tijdelijke werkloosheid - werkgebrek op grond van economische oorzaken voor arbeiders

[E22]

Tijdelijke werkloosheid - sluiting ingevolge jaarlijkse vakantie

[E23]

Tijdelijke werkloosheid - overmacht

[E24]

Tijdelijke werkloosheid - staking en lock-out

[E25]

Tijdelijke werkloosheid - slecht weer

[E26]

Tijdelijke werkloosheid - technische stoornis

[E27]

Tijdelijke werkloosheid - procedure

[E28]

Tijdelijke werkloosheid - bouwsector – slecht weer

[E29]

Tijdelijke werkloosheid - elektronische mededeling van de tijdelijke werkloosheid aan de RVA

[E53]

Schorsing bedienden ingevolge werkgebrek voor ondernemingen in moeilijkheden - preliminaire voorwaarden

 [E54]

Schorsing bedienden ingevolge werkgebrek voor ondernemingen in moeilijkheden - uitleg over de schorsingsregeling

 [E55]

Tijdelijke werkloosheid - de elektronische controlekaart eC3.2

[E74]