Federale cijfers van de vergoede werklozen - november 2022

De vergoede werkloosheid neemt af met 5,4% op jaarbasis in november 2022 [1]

In november 2022 hebben 285.670 uitkeringsgerechtigde volledig werkloze werkzoekenden (UVW-WZ) een uitkering ontvangen, d.i. 16.189 minder dan in november 2021 (-5,4%). Zij worden als volgt verdeeld: 229.505 UVW-WZ toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties, 22.486 toegelaten op basis van studies, 17.349 UVW-WZ toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid, 8.955 UVW-WZ met bedrijfstoeslag, 2.091 beschermingsuitkeringen en 5.284 kunstwerkers.

De volledige werkloosheid daalt op jaarbasis sneller bij de vrouwen (-7.493 eenheden of -5,6%) dan bij de mannen (-8.696 eenheden of -5,2%).

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) daalt met 6,2% (-1.260 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen daalt met 3,1% (-5.186 eenheden). De volledige werkloosheid neemt af met 7,4% (-4.956 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze daalt ook in de leeftijdsklasse van 60-plussers met 10,1% (-4.787 eenheden).

In november 2022 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis met 11,2% in het Vlaams Gewest (-12.728 eenheden) en met 0,7% in het Waals Gewest (-880 eenheden). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een daling van 4,1% (-2.581 eenheden). In november 2022 zijn er in het Vlaams Gewest 101.238 volledig werklozen, in het Waals Gewest 124.461 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 59.971.

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt toe op jaarbasis met 7.310 eenheden (+8,3%), maar die van 1 tot 2 jaar daalt: -11.981 eenheden (-22,8%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalt met 11.518 eenheden (-7,2%). Hoewel het totale aantal werklozen blijft dalen, kunnen de recente stijgingen van de werkloosheid van korte duur een eerste teken zijn van hoe de werkloosheid begint te reageren op de economische kentering.

In november 2022 is 33,4% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 14,2% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 52,3% 2 jaar of langer.

Behalve aan werkzoekende volledig werklozen, zijn er ook betalingen aan niet-werkzoekende volledig werklozen. Wat betreft de uitkeringsgerechtigde volledig werkloze niet-werkzoekenden, zijn er de voorbije jaren diverse maatregelen genomen om de toegang tot deze stelsels te beperken. Hun aantal neemt bijgevolg geleidelijk af. In november 2022 gaat het om 13.885 eenheden, wat overeenkomt met een daling van 7.421 (-34,8%) op jaarbasis. De grootste groep in deze populatie betreft de 11.056 niet-werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

Van de in totaal 299.555 uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (werkzoekend en niet-werkzoekend samen) bedraagt het aandeel werkzoekenden 95,4%.

De tijdelijke werkloosheid ten slotte neemt af met 97.464 eenheden of 45,6% tegenover november 2021, toen het aantal tijdelijke werklozen nog sterk werd beïnvloed door de coronacrisis. Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt in november 2022 op 116.504 fysieke eenheden, wat overeenkomt met 21.563 budgettaire eenheden rekening houdend met het beperkte aantal dagen van werkloosheid in de loop van de maand. Voor het tijdelijke stelsel van tijdelijke werkloosheid voor energie-intensieve bedrijven werden deze maand 16.237 betalingen verricht, waarvan een deel nog betrekking heeft op periodes van tijdelijke werkloosheid in oktober.

Statistieken raadplegen

De federale cijfers betreffende de vergoede werklozen:  NOVEMBER 2022 (pdf)

[1] Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand.

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be