De federale cijfers van de vergoede werklozen - april 2016

Het aantal uitkeringsgerechtigde werklozen daalde opnieuw in april 2016

De vergoede werkloosheid neemt af op jaarbasis in april 2016 (1)

In april 2016 hebben 397.413 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, d.i. 11.576 minder dan in april 2015 (- 2,8%). Die 397.413 uitkeringsgerechtigden worden als volgt verdeeld: 369.110 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties of toegelaten op basis van studies, 21.875 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid en 6.428 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

Het is echter van belang rekening te houden met de reglementaire wijziging met betrekking tot de beperking van het recht op inschakelingsuitkeringen. (2)

Volgens de voorlopige cijfers van april 2016 (die dus nog kunnen evolueren in functie van achterstallige betalingen en van de reglementaire termijnen inzake mededelingen van bepaalde gebeurtenissen die een invloed hebben op het recht), tellen we 682 werklozen voor wie het recht op inschakelingsuitkeringen is vervallen. Die cijfers zijn gebaseerd op het aantal personen die in maart 2016 nog een inschakelingsuitkering genoten, maar niet meer in april 2016, en voor wie het recht op inschakelingsuitkering vervalt in de periode van 2 maart tot en met 30 april 2016.

De volledige werkloosheid daalt procentueel het sterkst bij de vrouwen (- 5.532 eenheden of ‑ 3,0%). Bij de mannen neemt de volledige werkloosheid eveneens af op jaarbasis (- 6.044 eenheden of - 2,7%).

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) daalt met 9,6% (- 4.216 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen daalt ook: - 2,5% (- 5.927 eenheden). De volledige werkloosheid neemt ook af met 4,9% (- 5.856 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze stijgt daarentegen in de leeftijdsklasse van 60-65 jaar met 47,0% (+ 4.423 eenheden). Het is echter van belang rekening te houden met de reglementaire wijziging m.b.t. het optrekken van de leeftijdsgrens waarop een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende kan worden bekomen.

In april 2016 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis met respectievelijk -2,0% in het Vlaams Gewest (- 3.329 eenheden), - 3,2% in het Waals Gewest (- 5.445 eenheden) en - 4,0% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (-2.802 eenheden). In april 2016 zijn er in het Vlaams Gewest 163.695 volledig werklozen, in het Waals Gewest 166.486 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 67.232.

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt af op jaarbasis met 1.738 eenheden (‑ 1,2%), net zoals die van 1 tot 2 jaar: - 5.950 eenheden (- 7,8%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalt met 3.888 eenheden (-2,1%). In april 2016 is 36,7% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 17,6% tussen 1 en 2 jaar en 45,7% 2 jaar of langer.

In april 2016 neemt de tijdelijke werkloosheid op jaarbasis toe met 31.169 eenheden of 25,7%. Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt in april 2016 op 152.504 eenheden. Een deel van deze stijging laat zich verklaren door de gevolgen van de terreurdreiging en de aanslagen van 22 maart, zoals de sluiting van shoppingcentra, scholen, horecazaken of van het openbaar vervoer en de afgelasting van bepaalde evenementen, alsook het vertragen van de activiteiten rond de luchthaven van Zaventem in de horeca- en reissector, die kunnen worden beschouwd als omstandigheden van overmacht, waarvoor bedrijven die hinder ondervinden tijdelijke werkloosheid kunnen inroepen. (3)

Statistieken raadplegen


(1) Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand.

(2) Tot op heden deelde de RVA enkel voorlopige cijfers mee over de werkelijke impact van de maatregel  die het recht op inschakelingsuitkeringen beperkt tot  maximaal 3 jaar (samenwonenden) , of tot 3 jaar na de 30ste verjaardag (gezinshoofden en alleenstaanden). Deze reglementaire wijziging werd eind 2011 ingevoerd, maar heeft pas gevolgen vanaf 1 januari 2015.

Voor de maanden uit het verleden publiceert de RVA  herberekende cijfers . Immers, voor het verleden kunnen we rekening houden met achterstallige betalingen, waardoor de uitstroom nauwkeuriger kan bepaald worden. Voor het jaar 2015 en de eerste 3 maanden van 2016 tellen we 30.792 personen – 29.021 in 2015 en 1.771 in 2016 - die uitgestroomd zijn omdat het recht op inschakelingsuitkeringen vervallen is.

Een deel van de uitstroom uit de werkloosheid is echter niet toe te schrijven aan de vervaldatum van het recht op inschakelingsuitkeringen, maar aan een andere reden, in het bijzonder de uitstroom naar werk.

Ten slotte herinneren we eraan dat de hogergenoemde reglementering een structurele maatregel is die elke maand  zal leiden tot herzieningen van vervaldata van het recht.  Wegens de complexe reglementering , die rekening houdt met talrijke situaties waardoor het recht kan verlengd of uitgebreid worden, of waardoor bijkomende rechten kunnen ontstaan, is  het moeilijk om betrouwbare cijfers te verstrekken betreffende de toekomst .

(3) Een preciezere bepaling wordt mogelijk eens de gegevens na verificatie beschikbaar zijn.

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be