De federale cijfers van de vergoede werklozen - april 2017

De federale cijfers van de vergoede werklozen - maart 2017 (zie tekstversie via deze link hieronder)

De vergoede werkloosheid neemt af op jaarbasis in april 2017 (1)

In april 2017 hebben 379.222 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, d.i. 18.191 minder dan in april 2016 (- 4,6%). Die 379.222 uitkeringsgerechtigden worden als volgt verdeeld: 350 905 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties of toegelaten op basis van studies, 21.544 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid en 6.773 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

Volgens de voorlopige cijfers tellen we 594 werklozen voor wie het recht op inschakelingsuitkeringen is vervallen in de maand april 2017 (voor de voorgaande maanden van 2017 gaat het om 1.547 personen).

De volledige werkloosheid daalt op jaarbasis sneller bij de mannen (- 10.755 eenheden of - 4,9%) dan bij de vrouwen (- 7.436 eenheden of - 4,2%).

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) daalt met 16,6% (- 6.554 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen daalt ook: - 4,9% (- 11.277 eenheden). De volledige werkloosheid neemt ook af met 9,1% (- 10.293 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze stijgt daarentegen in de leeftijdsklasse van 60-65 jaar met 71,8% (+ 9.933 eenheden). Het is echter van belang rekening te houden met de reglementaire wijziging m.b.t. het optrekken van de leeftijdsgrens waarop een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende kan worden bekomen. In 2017 werd de minimumleeftijd voor het verkrijgen van de vrijstelling opgetrokken van 61 tot 62 jaar.

In april 2017 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis met respectievelijk - 3,4% in het Vlaams Gewest (- 5.629 eenheden), - 6,3% in het Waals Gewest (- 10.501 eenheden) en - 3,1% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (- 2.061 eenheden). In april 2017 zijn er in het Vlaams Gewest 158.066 volledig werklozen, in het Waals Gewest 155.985 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 65.171.

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt af op jaarbasis met 12.357 eenheden (- 8,5%), net zoals die van 1 tot 2 jaar: - 1.948 eenheden (- 2,8%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalt met 3.886 eenheden (- 2,1%).

In april 2017 is 35,2% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 17,9% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 46,8% 2 jaar of langer.

In april 2017 neemt de tijdelijke werkloosheid op jaarbasis af met 33.359 eenheden of 21,9%. Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt in april 2017 op 119.145 eenheden.

Statistieken raadplegen (PDF)


(1) Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand.

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be