De federale cijfers van de vergoede werklozen - april 2018

 De federale cijfers van de vergoede werklozen - april 2018 (zie tekst hieronder)

De vergoede werkloosheid neemt af op jaarbasis in april 2018 (1) 

In april 2018 hebben 351.159 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, d.i. 28.063 minder dan in april 2017 (- 7,4%). Die 351.159 uitkeringsgerechtigden worden als volgt verdeeld: 322.274 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties of toegelaten op basis van studies, 20.420 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid en 8.465 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.  

Volgens de voorlopige cijfers van april 2018 tellen we 483 werklozen voor wie het recht op inschakelingsuitkeringen is vervallen (voor de voorgaande maanden van 2018 gaat het om 1.209 personen).  

De volledige werkloosheid daalt op jaarbasis in gelijke mate bij de mannen (- 15.666 eenheden of - 7,5%) en de vrouwen (- 12.397 eenheden of - 7,3%).  

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) daalt met 15,5% (- 5.130 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen daalt ook: - 8,8% (- 19.228 eenheden). De volledige werkloosheid neemt ook af met 12,8% (- 13.209 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze stijgt daarentegen in de leeftijdsklasse van 60-65 jaar met 40,0% (+ 9.504 eenheden). Het is echter van belang rekening te houden met de reglementaire wijziging m.b.t. het optrekken van de leeftijdsgrens waarop een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende kan worden bekomen. In 2018 werd de minimumleeftijd voor het verkrijgen van de vrijstelling opgetrokken van 62 tot 63 jaar.  

In april 2018 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis in alle gewesten, met respectievelijk - 8,6% in het Waals Gewest (- 13.372 eenheden), - 8,0% in het Vlaams Gewest (- 12.669 eenheden) en - 3,1% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (- 2.022 eenheden). In april 2018 zijn er in het Vlaams Gewest 145.397 volledig werklozen, in het Waals Gewest 142.613 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 63.149.  

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt af op jaarbasis met 9.739 eenheden (- 7,3%), net zoals die van 1 tot 2 jaar: - 9.392 eenheden (- 13,8%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalt eveneens met 8.932 eenheden (- 5,0%).

In april 2018 is 35,3% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 16,7% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 48,0% 2 jaar of langer.  

In april 2018 neemt de tijdelijke werkloosheid op jaarbasis toe met 1.610 eenheden of 1,4%. Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt in april 2018 op 120.755 eenheden.  

Statistieken raadplegen (PDF)


(1) Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand. 

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be