De federale cijfers van de vergoede werklozen - april 2019

De federale cijfers van de vergoede werklozen - april 2019 (zie tekst hieronder)

De vergoede werkloosheid neemt af op jaarbasis in april 2019 (1)

In april 2019 hebben 327.239 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, d.i. 23.920 minder dan in april 2018 (-6,8%). Die 327.239 uitkeringsgerechtigden worden als volgt verdeeld: 298.450 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties of toegelaten op basis van studies, 19.186 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid en 9.603 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

Volgens de voorlopige cijfers van april 2019 tellen we 366 werklozen voor wie het recht op inschakelingsuitkeringen is vervallen (voor de voorgaande maanden van 2019 gaat het om 907 personen).

De volledige werkloosheid daalt op jaarbasis iets minder snel bij de mannen (-11.830 eenheden of -6,1%) dan bij de vrouwen (-12.090 eenheden of -7,7%).

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) daalt met 12,1% (-3.366 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen daalt ook: -8,4% (-16.835 eenheden). De volledige werkloosheid neemt ook af met 12,6% (-11.300 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze stijgt daarentegen in de leeftijdsklasse van 60-65 jaar met 22,8% (+7.581 eenheden). Het is echter van belang rekening te houden met de reglementaire wijziging m.b.t. het optrekken van de leeftijdsgrens waarop een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende kan worden bekomen. In 2019 werd de minimumleeftijd voor het verkrijgen van de vrijstelling opgetrokken van 63 naar 64 jaar.

In april 2019 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis met respectievelijk 9,7% in het Vlaams Gewest (-14.038 eenheden), met 6,6% in het Waals Gewest (-9.403 eenheden) en met 0,8% (- 479 eenheden) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In april 2019 zijn er in het Vlaams Gewest 131.359 volledig werklozen, in het Waals Gewest 133.210 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 62.670.

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt af op jaarbasis met 5.859 eenheden (- 4,7%), net zoals die van 1 tot 2 jaar: -5.529 eenheden (-9,4%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalt eveneens met 12.532 eenheden (-7,4%).

In april 2019 is 36,0% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 16,2% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 47,7% 2 jaar of langer.

In april 2019 neemt de tijdelijke werkloosheid op jaarbasis af met 15.471 eenheden of 12,8%. Die daling situeert zich grotendeels bij de tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer (-15.045 eenheden of -31,0%), terwijl de tijdelijke werkloosheid om economische redenen eerder stabiel blijft (-147 eenheden of -0,2%). Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt in april 2019 op 105.284 eenheden.

Statistieken raadplegen

De federale cijfers betreffende de vergoede werklozen: APRIL 2019 (PDF)


(1) Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand.

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be