De federale cijfers van de vergoede werklozen - april 2020

De vergoede werkloosheid in april 2020 (1)

In april 2020 hebben 326.431 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, d.i. 808 minder dan in april 2019 (-0,2%) of een stabilisatie. Die 326.431 uitkeringsgerechtigden worden als volgt verdeeld: 296.498 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties of toegelaten op basis van studies, 19.355 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid en 10.578 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

 

326.431 UVW-WZ in 2020 - 04: 267.508 (81,9%) na een voltijdse betrekking, 28.990 (8,9%) na studies, 19.355 (5,9%) na een vrijwillig deeltijdse betrekking (wz) et 326.431 (3,2%) werkloosheid met bedrijfstoeslag zonder vrijstelling van iwz	Totaal UVW-WZ: 327.239 in APRIL 2019 en 326.431 in APRIL 2020 (-0,2%)

 

De volledige werkloosheid daalt op jaarbasis bij de vrouwen (-946 eenheden of -0,7%), maar neemt toe bij de mannen (+138 eenheden of +0,1%).

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) stijgt met 0,8% (+205 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen stijgt met 0,1% (+153 eenheden). De volledige werkloosheid neemt af met 9,4% (-7.415 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze stijgt daarentegen in de leeftijdsklasse van 60-65 jaar met 15,3% (+6.249 eenheden). Het is echter van belang rekening te houden met de reglementaire wijziging m.b.t. het optrekken van de leeftijdsgrens waarop een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende kan worden bekomen. Vanaf 2020 kan men enkel nog op basis van minstens 44 jaar beroepsverleden de vrijstelling aanvragen, niet meer op basis van leeftijd.

In april 2020 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis met 1,3% in het Vlaams Gewest (-1.686 eenheden), maar stijgt met 0,8% in het Waals Gewest (+1.090 eenheden). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een daling van 0,3% (-212 eenheden). In april 2020 zijn er in het Vlaams Gewest 129.673 volledig werklozen, in het Waals Gewest 134.300 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 62.458.

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt toe op jaarbasis met 5.643 eenheden (+4,8%), net zoals die van 1 tot 2 jaar: +554 eenheden (+1,0%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalt met 7.005 eenheden (-4,5%).

In april 2020 is 37,9% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 16,4% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 45,7% 2 jaar of langer.  

 

Evolutie op jaarbasis:  Totaal: -0,2% -808 Vrouwen: -0,7% -946 Mannen: +0,1% +138 < 25 jaar: +0,8% +205 25-50 jaar: +0,1% +153 50-59 jaar: -9,4% -7.415 60-65 jaar: +15,3% +6.249 Vlaams Gewest: -1,3% -1.686 Waals Gewest: +0,8% +1.090 Brussels Hfdst. Gewest: -0,3% -212 < 1 jaar: +4,8% +5.643 1-2 jaar: +1,0% +554 2 jaar en meer: -4,5% -7.005  

Behalve aan werkzoekende volledig werklozen, zijn er ook betalingen aan niet-werkzoekende volledig werklozen. Wat betreft de uitkeringsgerechtigde volledig werkloze niet-werkzoekenden, zijn er de voorbije jaren diverse maatregelen genomen om de toegang tot deze stelsels te beperken. Hun aantal neemt bijgevolg geleidelijk af. In april 2020 gaat het om 42.360 eenheden, wat overeenkomt met een daling van 24.670 (-36,8%) op jaarbasis. De grootste groep in deze populatie betreft de 34.640 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

Van de in totaal 368.791 uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (werkzoekend en niet-werkzoekend samen) bedraagt het aandeel werkzoekenden 88,5%.

 202.004 UVW in 2020 - 04: 326.431 (88,5%) werkzoekenden en 42.360 (11,5%) niet-werkzoekenden	Evolutie van de UVW-NWZ: 67.030 in APRIL 2019 en 42.360 in APRIL 2020 (-36,8%) 

 

Voor de tijdelijke werkloosheid in april 2020 dient uiteraard bijzondere aandacht te gaan naar de impact van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus COVID-19. Voor de refertemaand april tellen we voorlopig al 943.876 personen uit 112.954 verschillende bedrijven die een betaling hebben gekregen voor tijdelijke werkloosheid omwille van de COVID-19-maatregelen. In voltijdse equivalenten gaat het om 588.303 eenheden, wat dus impliceert dat een tijdelijk werkloze gemiddeld voor 16,1 dagen een uitkering heeft ontvangen.

Aangezien de betaalstatistieken van de RVA de tiende kalenderdag van de maand worden afgesloten, bevatten deze statistieken nog niet de betalingen die de uitbetalingsinstellingen vanaf de 11e kalenderdag nog dagelijks verrichten. Deze betalingen worden pas geregistreerd bij de daaropvolgende indieningsmaand. Dit betekent dat bij het afsluiten van deze maand het aantal betaalde werknemers voor de refertemaand maart kan worden bijgesteld tot 927.885 en dat bij 120.013 werkgevers. Het aantal in voltijds equivalenten voor refertemaand maart kan worden bijgesteld tot 320.105, wat betekent dat in die maand een technisch werkloze gemiddeld voor 9,0 dagen een uitkering ontvingen. 

De betalingen die de uitbetalingsinstellingen nog vanaf 11 mei hebben verricht, zijn nog niet opgenomen in deze cijfers. Op basis van de jongste informatie zullen de betalingen voor refertemaand maart verder oplopen van 927.885 tot ca. 950.000 en voor refertemaand april van 943.876 tot ca. 1.150.000.

Nota bene: Rekening houdend met de vereenvoudigde procedures die ingevoerd werden om de betalingen te versnellen, beschikt de RVA voor een groot aantal dossiers nog niet over statistisch relevante informatie bv. over het profiel van de werknemers. Daarom heeft de RVA beslist om de update van de gewone betaalstatistieken van de tijdelijk werklozen tijdelijk op te schorten (zowel de tabellen als de interactieve toepassing). In plaats daarvan worden enkel tabellen ter beschikking gesteld betreffende tijdelijke werkloosheid ingevolge het coronavirus COVID-19. In een latere fase, zodra de gegevens in de databank van de RVA beschikbaar zijn, zullen we de gebruikelijke statistieken inzake tijdelijke werkloosheid hervatten. Dan wordt ook het socio-economische profiel aangevuld.

We danken u voor uw begrip.

.

 

Statistieken raadplegen

De federale cijfers betreffende de vergoede werklozen: APRIL 2020 (PDF)

______________

(1) Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand. 

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be