De federale cijfers van de vergoede werklozen - april 2021

De vergoede werkloosheid neemt toe met 3,6% op jaarbasis in april 2021 (1)

De tijdelijke werkloosheid als gevolg van het CORONAVIRUS blijft hoog in april 2021

In april 2021 hebben 337.113 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, d.i. 11.821 meer dan in april 2020 (+3,6%). Die 337.113 uitkeringsgerechtigden worden als volgt verdeeld: 302.643 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties of toegelaten op basis van studies, 21.076 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid, 11.003 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag en 2.391 beschermingsuitkeringen (nieuw stelsel vanaf oktober 2020).

337.113 UVW-WZ in 2021 - 04: 274.822 (81,5%) na een voltijdse betrekking, 27.821 (8,3%) na studies, 21.076 (6,3%) beschermings-uitkering et 337.113 (3,3%) na een vrijwillig deeltijdse betrekking (wz)	Totaal UVW-WZ: 325.292 in APRIL 2020 en 337.113 in APRIL 2021 (+3,6%)

De volledige werkloosheid stijgt op jaarbasis sneller bij de vrouwen (+5.387 eenheden of +3,7%) dan bij de mannen (+6.434 eenheden of +3,5%).

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) daalt met 0,4% (-87 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen stijgt met 3,7% (+6.706 eenheden). De volledige werkloosheid neemt toe met 2,7% (+1.892 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze stijgt ook in de leeftijdsklasse van 60-plussers met 7,1% (+3.310 eenheden). Het is echter van belang rekening te houden met de reglementaire wijziging m.b.t. het optrekken van de leeftijdsgrens waarop een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende kan worden bekomen. Vanaf 2020 kan men enkel nog op basis van minstens 44 jaar beroepsverleden de vrijstelling aanvragen, niet meer op basis van leeftijd.

In april 2021 stijgt het aantal volledig werklozen op jaarbasis met 2,0% in het Vlaams Gewest (+2.514 eenheden) en met 2,7% in het Waals Gewest (+3.596 eenheden). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een stijging van 9,2% (+5.711 eenheden). In april 2021 zijn er in het Vlaams Gewest 131.323 volledig werklozen, in het Waals Gewest 137.686 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 68.104.

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt af op jaarbasis met 16.148 eenheden (-13,1%), maar die van 1 tot 2 jaar stijgt: +13.703 eenheden (+25,6%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) stijgt met 14.266 eenheden (+9,6%).

In april 2021 is 31,7% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 19,9% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 48,4% 2 jaar of langer.

 

Evolutie op jaarbasis:  Totaal: +3,6% +11.821 Vrouwen: +3,7% +5.387 Mannen: +3,5% +6.434 < 25 jaar: -0,4% -87 25-50 jaar: +3,7% +6.706 50-59 jaar: +2,7% +1.892 60-65 jaar: +7,1% +3.310 Vlaams Gewest: +2,0% +2.514 Waals Gewest: +2,7% +3.596 Brussels Hfdst. Gewest: +9,2% +5.711 < 1 jaar: -13,1% -16.148 1-2 jaar: +25,6% +13.703 2 jaar en meer: +9,6% +14.266

Behalve aan werkzoekende volledig werklozen, zijn er ook betalingen aan niet-werkzoekende volledig werklozen. Wat betreft de uitkeringsgerechtigde volledig werkloze niet-werkzoekenden, zijn er de voorbije jaren diverse maatregelen genomen om de toegang tot deze stelsels te beperken. Hun aantal neemt bijgevolg geleidelijk af. In april 2021 gaat het om 26.885 eenheden, wat overeenkomt met een daling van 15.501 (-36,6%) op jaarbasis. De grootste groep in deze populatie betreft de 23.444 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

Van de in totaal 363.998 uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (werkzoekend en niet-werkzoekend samen) bedraagt het aandeel werkzoekenden 92,6%.

 

202.104 UVW in 2021 - 04: 337.113 (92,6%) werkzoekenden en 26.885 (7,4%) niet-werkzoekenden	Evolutie van de UVW-NWZ: 42.386 in APRIL 2020 en 26.885 in APRIL 2021 (-36,6%) 

De tijdelijke werkloosheid ten slotte neemt op jaarbasis af met 824.457 eenheden of 64,2%. We brengen graag in herinnering dat april 2020 als gevolg van de eerste golf van de pandemie de piek van de tijdelijke werkloosheid was. Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt in april 2021 op 459.067 fysieke eenheden, wat overeenkomt met 163.225 budgettaire eenheden rekening houdend met het beperkte aantal dagen van werkloosheid in de loop van de maand.

 

Verdeling van de tijdelijke werkloosheid: Economische redenen: 0,1% in APRIL 2020 en 0,0% in APRIL 2021 Slecht weer: 0,3% in APRIL 2020 en 1,3% in APRIL 2021 Overmacht: 99,0% in APRIL 2020 en 98,4% in APRIL 2021 Andere: 0,6% in APRIL 2020 en 0,3% in APRIL 2021	Evolutie van de tijdelijke werkloosheid: 1.283.524 in APRIL 2020 en 459.067 in APRIL 2021 (-64,2%) in fysieke eenheden en 693.699 in APRIL 2020 en 163.225 in APRIL 2021 (-76,5%) in budgettaire eenheden

 

Statistieken raadplegen

De federale cijfers betreffende de vergoede werklozen:  APRIL (PDF)

______________

(1) Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand. 

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be