De federale cijfers van de vergoede werklozen - april 2022

De vergoede werkloosheid neemt af met 11,1% op jaarbasis in april 2022 (1)

De tijdelijke werkloosheid neemt in april 2022 af met 0,4% t.o.v. de voorgaande maand

In april 2022 hebben 299.653 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, d.i. 37.459 minder dan in april 2021 (-11,1%). Die 299.653 uitkeringsgerechtigden worden als volgt verdeeld: 269.108 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties of toegelaten op basis van studies, 17.853 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid, 10.402 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag en 2.290 beschermingsuitkeringen.

 De volledige werkloosheid daalt op jaarbasis sneller bij de vrouwen (-17.984 eenheden of -12,1%) dan bij de mannen (-19.475 eenheden of -10,4%).

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) daalt met 20,1% (-4.917 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen daalt met 11,5% (-21.686 eenheden). De volledige werkloosheid neemt af met 10,4% (-7.603 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze daalt ook in de leeftijdsklasse van 60-plussers met 6,5% (-3.253 eenheden).

In april 2022 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis met 14,6% in het Vlaams Gewest (-19.236 eenheden) en met 9,4% in het Waals Gewest (-12.908 eenheden). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een daling van 7,8% (-5.315 eenheden). In april 2022 zijn er in het Vlaams Gewest 112.086 volledig werklozen, in het Waals Gewest 124.778 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 62.789.

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt af op jaarbasis met 12.118 eenheden (-11,4%), net zoals die van 1 tot 2 jaar: -22.776 eenheden (-33,9%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalt met 2.565 eenheden (-1,6%).

In april 2022 is 31,6% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 14,8% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 53,6% 2 jaar of langer.

Behalve aan werkzoekende volledig werklozen, zijn er ook betalingen aan niet-werkzoekende volledig werklozen. Wat betreft de uitkeringsgerechtigde volledig werkloze niet-werkzoekenden, zijn er de voorbije jaren diverse maatregelen genomen om de toegang tot deze stelsels te beperken. Hun aantal neemt bijgevolg geleidelijk af. In april 2022 gaat het om 18.004 eenheden, wat overeenkomt met een daling van 8.882 (-33,0%) op jaarbasis. De grootste groep in deze populatie betreft de 14.983 niet-werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

Van de in totaal 317.657 uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (werkzoekend en niet-werkzoekend samen) bedraagt het aandeel werkzoekenden 94,3%.  

De tijdelijke werkloosheid ten slotte neemt op jaarbasis af met 239.780 eenheden of 52,2%. Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt in april 2022 op 219.287 fysieke eenheden, wat overeenkomt met 46.949 budgettaire eenheden rekening houdend met het beperkte aantal dagen van werkloosheid in de loop van de maand.

Statistieken raadplegen

De federale cijfers betreffende de vergoede werklozen: APRIL 2022 (PDF)

(1) Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand.  

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be