De federale cijfers van de vergoede werklozen - augustus 2014

Belangrijke opmerking

Vanaf juli 2014 werd de maandelijkse statistiek enigszins uitgebreid. Vanaf dan worden ook de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid en de werkzoekende werklozen met bedrijfstoeslag (2) (voorheen werkzoekende bruggepensioneerden) opgenomen in deze statistiek. Het doel van deze aanpassing is om zo alle werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen te tellen (3).

Maandelijkse RVA-statistiek van de volledige werkloosheid - werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen
Vóór juli 2014Vanaf julii 2014
toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestatiestoegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties
toegelaten op basis van studiestoegelaten op basis van studies
 toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid
 met bedrijfstoeslag

 

De vergoede werkloosheid stijgt op jaarbasis in augustus 2014 (1)

In augustus 2014 hebben 474.234 werkzoekende volledig werklozen een uitkering ontvangen, hetzij 14.289 meer dan in augustus 2013 (+3,1%). Deze 474.234 personen worden verdeeld in 445.681 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties en toegelaten op basis van studies, in 23.633 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid en in 4.920 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met een bedrijfstoeslag.

De stijging is het grootst bij de mannen (+10.798 eenheden of +4,4%); bij de vrouwen bedraagt de toename op jaarbasis +1,6% (+3.491 eenheden).

Bekeken vanuit het standpunt van de leeftijd is de toename van de vergoede werkloosheid het grootst bij de 50-plussers (+11.367 eenheden of +9,2%); die stijging wordt evenwel gedeeltelijk verklaard door de verhoging van de leeftijdsgrens voor het bekomen van een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende tot 60 jaar begin 2013. De jongste leeftijdsklasse (jonger dan 25 jaar) is de enige waar nog een afname merkbaar is (-3.610 eenheden of -6,3%).

Het aantal vergoede werklozen is in augustus 2014 op jaarbasis in elk van de drie gewesten toegenomen. De toename is echter aanzienlijk groter in het Vlaams Gewest (+11.998 eenheden of +6,9%) dan in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (+1.462 eenheden of +1,8%) en het Waals Gewest (+829 eenheden of +0,4%). Het aantal Vlaamse volledig werklozen komt in augustus 2014 zo uit op 186.991, tegenover 204.239 in het Waals Gewest en 83.004 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het aantal heel langdurig werklozen (2 jaar en meer) stijgt met 1.063 eenheden (+0,5%), ondanks dalingen in het Waals Gewest (-2.589 eenheden of -2,6%) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (-312 eenheden of -0,7%). De toename van het aantal heel langdurig werklozen is dus geheel toe te schrijven aan het Vlaams Gewest (+3.964 eenheden of +6,4%).

De tijdelijke werkloosheid gaat op jaarbasis in augustus 2014 voor het eerst sinds 12 maanden in stijgende lijn. Het aantal tijdelijk werklozen bedroeg 130.965, een toename op jaarbasis met 14.686 eenheden of + 12,6%. Het gemiddeld aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid over de laatste 3 maanden laat wel nog een afname noteren op jaarbasis (-9,1%), maar het dalingsritme is aanzienlijk kleiner dan in de eerste 7 maanden van 2014.

(1) Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand.

(2) Merk op dat het hierbij gaat om een subgroep van de werklozen met bedrijfstoeslag, namelijk de werklozen met bedrijfstoeslag die ingeschreven moeten zijn als werkzoekende en beschikbaar moeten zijn voor de arbeidsmarkt.

(3) De categorieën die toegevoegd werden, waren reeds opgenomen in de andere statistieken van de RVA (zoals het jaarverslag en de trimestriële indicatoren), maar niet in de maandelijkse statistiek. De nieuwe statistiek telt op die manier alle werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (UVW WZ), wat ook het doel is van deze aanpassing, en benadert meer de zogenaamde “werkzoekenden met een werkloosheidsuitkeringsaanvraag” (WZUA), gepubliceerd door de gewesten. Om vergelijking doorheen de tijd toe te laten, worden de 2 toegevoegde categorieën ook apart weergegeven (zie punt 3 en 4 in de bijlage) en werd de nieuwe definitie ook toegepast op de voorgaande maanden. Deze lichte uitbreiding wijzigt de algemene tendensen niet van de evolutie van de werkloosheid geobserveerd tijdens de afgelopen maanden en jaren.

Statistieken raadplegen (PDF)

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be