De federale cijfers van de vergoede werklozen - augustus 2017

De federale cijfers van de vergoede werklozen - augustus 2017 (zie tekstversie hieronder)

De vergoede werkloosheid neemt af op jaarbasis in augustus 2017 (1) 

In augustus 2017 hebben 365.274 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, d.i. 33.555 minder dan in augustus 2016 (- 8,4%). Die 365.274 uitkeringsgerechtigden worden als volgt verdeeld: 336.727 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties of toegelaten op basis van studies, 21.259 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid en 7.288 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

Volgens de voorlopige cijfers van augustus 2017 tellen we 600 werklozen voor wie het recht op inschakelingsuitkeringen is vervallen (voor de voorgaande maanden van 2017 gaat het om 3.407 personen).

De volledige werkloosheid daalt op jaarbasis iets sneller bij de mannen (- 18.605 eenheden of - 8,5%) dan bij de vrouwen (- 14.950 eenheden of - 8,3%).

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) daalt met 20,3% (- 7.425 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen daalt ook: - 9,2% (- 21.536 eenheden). De volledige werkloosheid neemt ook af met 12,6% (- 13.996 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze stijgt daarentegen in de leeftijdsklasse van 60-65 jaar met 52,9% (+ 9.402 eenheden). Het is echter van belang rekening te houden met de reglementaire wijziging m.b.t. het optrekken van de leeftijdsgrens waarop een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende kan worden bekomen. In 2017 werd de minimumleeftijd voor het verkrijgen van de vrijstelling opgetrokken van 61 tot 62 jaar.

In augustus 2017 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis met respectievelijk - 9,6% in het Waals Gewest (- 15.916 eenheden), - 6,8% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (- 4.731 eenheden) en - 7,9% in het Vlaams Gewest (- 12.908 eenheden). In augustus 2017 zijn er in het Vlaams Gewest 151.051 volledig werklozen, in het Waals Gewest 149.098 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 65.125.

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt af op jaarbasis met 14.992 eenheden (- 10,8%), net zoals die van 1 tot 2 jaar: - 7.362 eenheden (- 10,1%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalt met 11.201 eenheden (- 6,0%).

In augustus 2017 is 33,9% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 18,0% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 48,1% 2 jaar of langer.

In augustus 2017 neemt de tijdelijke werkloosheid op jaarbasis af met 21.051 eenheden of 25,5%. Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt in augustus 2017 op 61.402 eenheden.

 Statistieken raadplegen (PDF)


(1) Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand.

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be