De federale cijfers van de vergoede werklozen - augustus 2018

 Cijfers van werkloosheid - augustus 2018 (zie tekstversie hieronder)

De vergoede werkloosheid neemt af op jaarbasis in augustus 2018 (1) 

In augustus 2018 hebben 342.624 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, d.i. 22.650 minder dan in augustus 2017 (-6,2%). Die 342.624 uitkeringsgerechtigden worden als volgt verdeeld: 313.293 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties of toegelaten op basis van studies, 20.389 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid en 8.942 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag. 

Volgens de voorlopige cijfers van augustus 2018 tellen we 568 werklozen voor wie het recht op inschakelingsuitkeringen is vervallen (voor de voorgaande maanden van 2018 gaat het om 2.703 personen). 

De volledige werkloosheid daalt op jaarbasis iets sneller bij de mannen (-12.922 eenheden of -6,5%) dan bij de vrouwen (-9.728 eenheden of -5,9%). 

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) daalt met 15,5% (-4.507 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen daalt ook: -7,1% (-14.967 eenheden). De volledige werkloosheid neemt ook af met 11,6% (-11.275 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze stijgt daarentegen in de leeftijdsklasse van 60-65 jaar met 29,8% (+8.099 eenheden). Het is echter van belang rekening te houden met de reglementaire wijziging m.b.t. het optrekken van de leeftijdsgrens waarop een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende kan worden bekomen. In 2018 werd de minimumleeftijd voor het verkrijgen van de vrijstelling opgetrokken van 62 tot 63 jaar. 

In augustus 2018 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis met respectievelijk -6,4% in het Waals Gewest (-9.533 eenheden) en -9,1% in het Vlaams Gewest (-13.768 eenheden). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest noteren we een lichte stijging van +1,0% (+651 eenheden). In augustus 2018 zijn er in het Vlaams Gewest 137.283 volledig werklozen, in het Waals Gewest 139.565 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 65.776. 

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt af op jaarbasis met 2.842 eenheden
(-2,3%), net zoals die van 1 tot 2 jaar: -9.649 eenheden (-14,7%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalt eveneens met 10.159 eenheden (-5,8%).

In augustus 2018 is 35,3% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 16,4% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 48,3% 2 jaar of langer. 

In augustus 2018 neemt de tijdelijke werkloosheid op jaarbasis af met 2.208 eenheden of 3,6%. Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt in augustus 2018 op 59.194 eenheden.

 


(1) Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand. 

 

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be