De federale cijfers van de vergoede werklozen - augustus 2019

De vergoede werkloosheid neemt af op jaarbasis in augustus 2019 (1)

In augustus 2019 hebben 333.200 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, d.i. 9.424 minder dan in augustus 2018 (-2,8%). Die 333.200 uitkeringsgerechtigden worden als volgt verdeeld: 302.916 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties of toegelaten op basis van studies, 19.970 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid en 10.314 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

 333.200 UVW-WZ in 2019 - 08: 271.851 (81,6%) na een voltijdse betrekking, 31.065 (9,3%) na studies, 19.970 (6,0%) na een vrijwillig deeltijdse betrekking (wz) et 333.200 (3,1%) werkloosheid met bedrijfstoeslag zonder vrijstelling van iwz. Totaal UVW-WZ: 342.624 in AUGUSTUS 2018 en 333.200 in AUGUSTUS 2019 (-2,8%)

Volgens de voorlopige cijfers van augustus 2019 tellen we 434 werklozen voor wie het recht op inschakelingsuitkeringen is vervallen (voor de voorgaande maanden van 2019 gaat het om 1.955 personen).

De volledige werkloosheid daalt op jaarbasis sneller bij de vrouwen (-6.132 eenheden of -3,9%) dan bij de mannen (-3.292 eenheden of -1,8%). 

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) daalt met 3,2% (-794 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen daalt met 3,9% (-7.732 eenheden). De volledige werkloosheid neemt af met 9,9% (-8.510 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze stijgt daarentegen in de leeftijdsklasse van 60-65 jaar met 21,6% (+7.612 eenheden). Het is echter van belang rekening te houden met de reglementaire wijziging m.b.t. het optrekken van de leeftijdsgrens waarop een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende kan worden bekomen. In 2019 werd de minimumleeftijd voor het verkrijgen van de vrijstelling opgetrokken van 63 naar 64 jaar. 

In augustus 2019 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis met 3,6% in het Vlaams Gewest (-5.009 eenheden) en met 2,8% in het Waals Gewest (-3.918 eenheden). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een daling van 0,8% (-497 eenheden). In augustus 2019 zijn er in het Vlaams Gewest 132.274 volledig werklozen, in het Waals Gewest 135.647 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 65.279. 

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt af op jaarbasis met 3.035 eenheden (-2,5%), maar die van 1 tot 2 jaar stijgt: +1.496 eenheden (+2,7%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalt met 7.885 eenheden (-4,8%).

In augustus 2019 is 35,4% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 17,3% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 47,3% 2 jaar of langer.

Evolutie op jaarbasis:  Totaal: -2,8% -9.424 Vrouwen: -3,9% -6.132 Mannen: -1,8% -3.292 < 25 jaar: -3,2% -794 25-50 jaar: -3,9% -7.732 50-59 jaar: -9,9% -8.510 60-65 jaar: +21,6% +7.612 Vlaams Gewest: -3,6% -5.009 Waals Gewest: -2,8% -3.918 Brussels Hfdst. Gewest: -0,8% -497 < 1 jaar: -2,5% -3.035 1-2 jaar: +2,7% +1.496 2 jaar en meer: -4,8% -7.885


Behalve aan werkzoekende volledig werklozen, zijn er ook betalingen aan niet-werkzoekende volledig werklozen. Wat betreft de uitkeringsgerechtigde volledig werkloze niet-werkzoekenden, zijn er de voorbije jaren diverse maatregelen genomen om de toegang tot deze stelsels te beperken. Hun aantal neemt bijgevolg geleidelijk af. In augustus 2019 gaat het om 59.399 eenheden, wat overeenkomt met een daling van 29.154 (-32,9%) op jaarbasis. De grootste groep in deze populatie betreft de 44.509 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

Van de in totaal 392.599 uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (werkzoekend en niet-werkzoekend samen) bedraagt het aandeel werkzoekenden 84,9%.

 

201.908 UVW in 2019 - 08: 333.200 (84,9%) werkzoekenden en 59.399 (15,1%) niet-werkzoekenden. Evolutie van de UVW-NWZ: 88.553 in AUGUSTUS 2018 en 59.399 in AUGUSTUS 2019 (-32,9%)

 

De tijdelijke werkloosheid ten slotte neemt op jaarbasis toe met 9.211 eenheden of 15,6%. Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt in augustus 2019 op 68.405 fysieke eenheden, wat overeenkomt met 12.749 budgettaire eenheden rekening houdend met het beperkte aantal dagen van werkloosheid in de loop van de maand.

 

Verdeling van de tijdelijke werkloosheid: Economische redenen: 60,4% in AUGUSTUS 2018 en 65,4% in AUGUSTUS 2019 Slecht weer: 6,9% in AUGUSTUS 2018 en 4,9% in AUGUSTUS 2019 Overmacht: 13,6% in AUGUSTUS 2018 en 13,2% in AUGUSTUS 2019 Andere: 19,1% in AUGUSTUS 2018 en 16,5% in AUGUSTUS 2019. Evolutie van de tijdelijke werkloosheid: 59.194 in AUGUSTUS 2018 en 68.405 in AUGUSTUS 2019 (+15,6%) in fysieke eenheden en 11.546 in AUGUSTUS 2018 en 12.749 in AUGUSTUS 2019 (+10,4%) in budgettaire eenheden

 

 

Statistieken raadplegen

De federale cijfers betreffende de vergoede werklozen: AUGUSTUS 2019 (PDF)

____________

(1) Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand.

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be