De federale cijfers van de vergoede werklozen - augustus 2020

De vergoede werkloosheid neemt toe met 10,3% op jaarbasis in augustus 2020 (1)

De tijdelijke werkloosheid als gevolg van het CORONAVIRUS blijft in augustus 2020 verder afnemen t.o.v. de voorgaande maanden.


IIn augustus 2020 hebben 367.623 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, d.i. 34.423 meer dan in augustus 2019 (+10,3%). Die 367.623 uitkeringsgerechtigden worden als volgt verdeeld: 333.852 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties of toegelaten op basis van studies, 23.165 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid en 10.606 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

367.623 UVW-WZ in 2020 - 08: 302.344 (82,2%) na een voltijdse betrekking, 31.508 (8,6%) na studies, 23.165 (6,3%) na een vrijwillig deeltijdse betrekking (wz) et 367.623 (2,9%) werkloosheid met bedrijfstoeslag zonder vrijstelling van iwz	Totaal UVW-WZ: 333.200 in AUGUSTUS 2019 en 367.623 in AUGUSTUS 2020 (+10,3%)

 De volledige werkloosheid stijgt op jaarbasis minder snel bij de vrouwen (+13.332 eenheden of +8,9%) dan bij de mannen (+21.091 eenheden of +11,5%).

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) stijgt met 12,3% (+2.934 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen stijgt met 12,9% (+24.429 eenheden). De volledige werkloosheid neemt toe met 2,4% (+1.844 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze stijgt ook in de leeftijdsklasse van 60-plussers met 12,2% (+5.216 eenheden). Het is echter van belang rekening te houden met de reglementaire wijziging m.b.t. het optrekken van de leeftijdsgrens waarop een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende kan worden bekomen. Vanaf 2020 kan men enkel nog op basis van minstens 44 jaar beroepsverleden de vrijstelling aanvragen, niet meer op basis van leeftijd.

In augustus 2020 stijgt het aantal volledig werklozen op jaarbasis met 14,9% in het Vlaams Gewest (+19.724 eenheden) en met 6,3% in het Waals Gewest (+8.594 eenheden). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een stijging van 9,4% (+6.105 eenheden). In augustus 2020 zijn er in het Vlaams Gewest 151.998 volledig werklozen, in het Waals Gewest 144.241 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 71.384.

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt toe op jaarbasis met 17.332 eenheden (+14,7%), net zoals die van 1 tot 2 jaar: +7.778 eenheden (+13,5%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) stijgt ook met 9.313 eenheden (+5,9%).

In augustus 2020 is 36,8% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 17,8% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 45,4% 2 jaar of langer.

Evolutie op jaarbasis:  Totaal: +10,3% +34.423 Vrouwen: +8,9% +13.332 Mannen: +11,5% +21.091 < 25 jaar: +12,3% +2.934 25-50 jaar: +12,9% +24.429 50-59 jaar: +2,4% +1.844 60-65 jaar: +12,2% +5.216 Vlaams Gewest: +14,9% +19.724 Waals Gewest: +6,3% +8.594 Brussels Hfdst. Gewest: +9,4% +6.105 < 1 jaar: +14,7% +17.332 1-2 jaar: +13,5% +7.778 2 jaar en meer: +5,9% +9.313   

Behalve aan werkzoekende volledig werklozen, zijn er ook betalingen aan niet-werkzoekende volledig werklozen. Wat betreft de uitkeringsgerechtigde volledig werkloze niet-werkzoekenden, zijn er de voorbije jaren diverse maatregelen genomen om de toegang tot deze stelsels te beperken. Hun aantal neemt bijgevolg geleidelijk af. In augustus 2020 gaat het om 38.260 eenheden, wat overeenkomt met een daling van 21.139 (-35,6%) op jaarbasis. De grootste groep in deze populatie betreft de 30.288 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

Van de in totaal 405.883 uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (werkzoekend en niet-werkzoekend samen) bedraagt het aandeel werkzoekenden 90,6%.

202.008 UVW in 2020 - 08: 367.623 (90,6%) werkzoekenden en 38.260 (9,4%) niet-werkzoekenden	Evolutie van de UVW-NWZ: 59.399 in AUGUSTUS 2019 en 38.260 in AUGUSTUS 2020 (-35,6%) 

Voor de tijdelijke werkloosheid in augustus 2020 dient uiteraard bijzondere aandacht te gaan naar de impact van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus COVID-19. Voor de refertemaand augustus tellen we voorlopig 266.119 personen uit 47.846 verschillende bedrijven die een betaling hebben gekregen voor tijdelijke werkloosheid omwille van de COVID-19-maatregelen. In voltijdse equivalenten gaat het om 86.404 eenheden, wat dus impliceert dat een tijdelijk werkloze gemiddeld voor 8,44 dagen een uitkering heeft ontvangen.

Aangezien de betaalstatistieken van de RVA de tiende kalenderdag van de maand worden afgesloten, bevatten deze statistieken nog niet de betalingen die de uitbetalingsinstellingen vanaf de 11e kalenderdag nog dagelijks verrichten. Deze betalingen worden pas geregistreerd bij de daaropvolgende indieningsmaand. De betalingen die de uitbetalingsinstellingen nog hebben verricht vanaf 11 september zijn nog niet begrepen in deze cijfers. Op basis van de jongste informatie zullen de betalingen voor de refertemaand augustus nog verder toenemen van 266.119 naar ongeveer 320.000 personen.

Dit betekent ook dat bij het afsluiten van deze maand (10 september) het aantal betaalde werknemers voor de refertemaanden mei, juni en juli kan worden bijgesteld tot respectievelijk 933.224, 575.388 en 360.082, en dat bij respectievelijk 117.347, 82.814 en 59.233 werkgevers. Het aantal in voltijds equivalenten voor refertemaanden mei, juni et juli kan worden bijgesteld tot respectievelijk 391.675, 208.295 en 111.312, wat betekent dat in die maanden een tijdelijke werkloze gemiddeld voor respectievelijk 10,91, 9,41 en 8,04 dagen een uitkering ontving.

Nota bene: Rekening houdend met de vereenvoudigde procedures die ingevoerd werden om de betalingen te versnellen, beschikt de RVA voor een groot aantal dossiers nog niet over statistisch relevante informatie bv. over het profiel van de werknemers. Daarom heeft de RVA beslist om de update van de gewone betaalstatistieken van de tijdelijk werklozen tijdelijk op te schorten (zowel de tabellen als de interactieve toepassing). In plaats daarvan worden enkel tabellen ter beschikking gesteld betreffende tijdelijke werkloosheid ingevolge het coronavirus COVID-19. In een latere fase, zodra de gegevens in de databank van de RVA beschikbaar zijn, zullen we de gebruikelijke statistieken inzake tijdelijke werkloosheid hervatten. Dan wordt ook het socio-economische profiel aangevuld.

We danken u voor uw begrip.

 

 

Statistieken raadplegen

De federale cijfers betreffende de vergoede werklozen: AUGUSTUS 2020 (PDF)

______________

(1) Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand. 

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be