De federale cijfers van de vergoede werklozen - augustus 2021

De vergoede werkloosheid neemt af met 11,6% op jaarbasis in augustus 2021 (1)

De tijdelijke werkloosheid als gevolg van het CORONAVIRUS neemt in augustus 2021 af met 4,0% t.o.v. de voorgaande maand

In augustus 2021 hebben 324.962 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, d.i. 42.661 minder dan in augustus 2020 (-11,6%). Die 324.962 uitkeringsgerechtigden worden als volgt verdeeld: 291.312 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties of toegelaten op basis van studies, 20.382 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid, 10.910 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag en 2.358 beschermingsuitkeringen (nieuw stelsel vanaf oktober 2020).

De volledige werkloosheid daalt op jaarbasis minder snel bij de vrouwen (-17.295 eenheden of -10,6%) dan bij de mannen (-25.366 eenheden of -12,4%).

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) daalt met 21,5% (-5.743 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen daalt met 13,4% (-28.541 eenheden). De volledige werkloosheid neemt af met 10,2% (-8.147 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze daalt ook in de leeftijdsklasse van 60-plussers met 0,5% (-230 eenheden). Het is echter van belang rekening te houden met de reglementaire wijziging m.b.t. het optrekken van de leeftijdsgrens waarop een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende kan worden bekomen. Vanaf 2020 kan men enkel nog op basis van minstens 44 jaar beroepsverleden de vrijstelling aanvragen, niet meer op basis van leeftijd.

In augustus 2021 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis met 18,4% in het Vlaams Gewest (-27.944 eenheden) en met 7,9% in het Waals Gewest (-11.335 eenheden). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een daling van 4,7% (-3.382 eenheden). In augustus 2021 zijn er in het Vlaams Gewest 124.053 volledig werklozen, in het Waals Gewest 132.881 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 68.028.

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt af op jaarbasis met 42.224 eenheden (-31,2%), net zoals die van 1 tot 2 jaar: -1.112 eenheden (-1,7%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) stijgt met 675 eenheden (+0,4%).

In augustus 2021 is 28,6% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 19,8% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 51,6% 2 jaar of langer.

Behalve aan werkzoekende volledig werklozen, zijn er ook betalingen aan niet-werkzoekende volledig werklozen. Wat betreft de uitkeringsgerechtigde volledig werkloze niet-werkzoekenden, zijn er de voorbije jaren diverse maatregelen genomen om de toegang tot deze stelsels te beperken. Hun aantal neemt bijgevolg geleidelijk af. In augustus 2021 gaat het om 25.385 eenheden, wat overeenkomt met een daling van 12.875 (-33,7%) op jaarbasis. De grootste groep in deze populatie betreft de 20.151 niet-werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

Van de in totaal 350.347 uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (werkzoekend en niet-werkzoekend samen) bedraagt het aandeel werkzoekenden 92,8%.

De tijdelijke werkloosheid ten slotte neemt op jaarbasis af met 176.150 eenheden of 48,5%. We brengen graag in herinnering dat in augustus 2020 het aantal tijdelijk werklozen als gevolg van de pandemie nog veel hoger was, wat de belangrijkste verklaring is van deze sterke globale daling op jaarbasis.

Door de uitzonderlijke weersomstandigheden in juli 2021 heeft men ter ondersteuning van getroffen werkgevers en werknemers in de mogelijkheid voorzien om hiervoor tijdelijke werkloosheid aan te vragen. De werkgevers kunnen hierbij gebruik maken van de procedure overmacht, of van de procedure slecht weer. Meer informatie over de procedures vindt u op onze website https://www.rva.be.

Inzake tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingevolge de uitzonderlijke weersomstandigheden, hebben er sedert juli 7.903 werknemers een uitkering ontvangen (waarvan 88% woont in het Waals Gewest of in de Duitstalige Gemeenschap). Analoog tellen we 21.679 werknemers die sedert juli een uitkering voor tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer hebben ontvangen (waarvan 58% woont in het Waals Gewest of in de Duitstalige Gemeenschap).

Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt in augustus 2021 op 186.846 fysieke eenheden, wat overeenkomt met 52.892 budgettaire eenheden rekening houdend met het beperkte aantal dagen van werkloosheid in de loop van de maand. 

De federale cijfers betreffende de vergoede werklozen: AUGUSTUS

(1) Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand. 

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be