De federale cijfers van de vergoede werklozen - augustus 2022

De vergoede werkloosheid neemt af met 9,7% op jaarbasis in augustus 2022 (1)

In augustus 2022 hebben 293.567 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, d.i. 31.395 minder dan in augustus 2021 (-9,7%). Die 293.567 uitkeringsgerechtigden worden als volgt verdeeld: 263.219 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties of toegelaten op basis van studies, 18.802 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid, 9.338 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag en 2.208 beschermingsuitkeringen.

De volledige werkloosheid daalt op jaarbasis minder snel bij de vrouwen (-13.675 eenheden of -9,4%) dan bij de mannen (-17.720 eenheden of -9,9%).

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) daalt met 13,8% (-2.883 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen daalt met 8,8% (-16.237 eenheden). De volledige werkloosheid neemt af met 10,9% (-7.798 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze

daalt ook in de leeftijdsklasse van 60-plussers met 9,4% (-4.477 eenheden).

In augustus 2022 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis met 13,9% in het Vlaams Gewest (-17.225 eenheden) en met 6,7% in het Waals Gewest (-8.858 eenheden). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een daling van 7,8% (-5.312 eenheden). In augustus 2022

zijn er in het Vlaams Gewest 106.828 volledig werklozen, in het Waals Gewest 124.023 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 62.716.

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt toe op jaarbasis met 248 eenheden (+0,3%), maar die van 1 tot 2 jaar daalt: -20.795 eenheden (-32,4%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalt met 10.848 eenheden (-6,5%).

In augustus 2022 is 31,8% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 14,8% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 53,4% 2 jaar of langer.

 

Behalve aan werkzoekende volledig werklozen, zijn er ook betalingen aan nietwerkzoekende volledig werklozen. Wat betreft de uitkeringsgerechtigde volledig werkloze niet-werkzoekenden, zijn er de voorbije jaren diverse maatregelen genomen om de toegang tot deze stelsels te beperken. Hun aantal neemt bijgevolg geleidelijk af. In augustus 2022 gaat het om 17.235 eenheden, wat overeenkomt met een daling van 8.150 (-32,1%) op jaarbasis. De grootste groep in deze populatie betreft de 12.487 niet-werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

Van de in totaal 310.802 uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (werkzoekend en nietwerkzoekend samen) bedraagt het aandeel werkzoekenden 94,5%.  

 

De tijdelijke werkloosheid ten slotte neemt op jaarbasis af met 100.868 eenheden of 54,0%. Vanaf 1 juli 2022 gelden opnieuw de klassieke procedures voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid en kan dus niet langer een beroep worden gedaan op de soepele procedure tijdelijke werkloosheid overmacht die vanaf maart 2020 van toepassing was.(2). Met het aflopen van deze crisismaatregelen neemt de tijdelijke werkloosheid weer normale proporties aan. Hun aantal komt in augustus 2022 op 85.978 fysieke eenheden, wat overeenkomt met 16.829 budgettaire eenheden rekening houdend met het beperkte aantal dagen van werkloosheid in de loop van de maand. Die aantallen zijn voor een zomermaand vergelijkbaar met die van het jaar 2016. Het aandeel tijdelijke werkloosheid wegens overmacht blijft echter enigszins hoog liggen: 14,6%, waar dit aandeel voorafgaand aan de crisis steeds ruim onder de 10% bleef.

Verdeling van de tijdelijke werkloosheid: Economische redenen: 0,0% in AUGUSTUS 2021 en 62,4% in AUGUSTUS 2022 Slecht weer: 3,1% in AUGUSTUS 2021 en 6,1% in AUGUSTUS 2022 Overmacht: 92,8% in AUGUSTUS 2021 en 14,6% in AUGUSTUS 2022 Andere: 4,1% in AUGUSTUS 2021 en 16,9% in AUGUSTUS 2022	Evolutie van de tijdelijke werkloosheid: 186.846 in AUGUSTUS 2021 en 85.978 in AUGUSTUS 2022 (-54,0%) in fysieke eenheden en 52.892 in AUGUSTUS 2021 en 16.829 in AUGUSTUS 2022 (-68,2%) in budgettaire eenheden

Statistieken raadplegen

 

De federale cijfers betreffende de vergoede werklozen: AUGUSTUS 2022 (PDF)

(1) Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand.  

(2) Zie Afloop van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht te wijten aan de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be