De federale cijfers van de vergoede werklozen - december 2017

 De federale cijfers van de vergoede werklozen - december 2017

De vergoede werkloosheid neemt af op jaarbasis in december 2017 (1)

In december 2017 hebben 350.012 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, d.i. 13.042 minder dan in december 2016 (- 3,6%). Die 350.012 uitkeringsgerechtigden worden als volgt verdeeld: 322.991 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties of toegelaten op basis van studies,19.120 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid en 7.901 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag. 

Volgens de voorlopige cijfers van december 2017 tellen we 510 werklozen voor wie het recht op inschakelingsuitkeringen is vervallen (voor de voorgaande maanden van 2017 gaat het om 5.994 personen). 

De volledige werkloosheid daalt op jaarbasis in gelijke mate bij de mannen (- 7.601 eenheden of - 3,8%) en de vrouwen (- 5.441 eenheden of - 3,4%). 

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) daalt met 14,5% (- 4.877eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen daalt ook: - 4,0% (- 8.297 eenheden). De volledige werkloosheid neemt ook af met 9,5% (- 9.756 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze stijgt daarentegen in de leeftijdsklasse van 60-65 jaar met 48,8% (+ 9.888 eenheden). Het is echter van belang rekening te houden met de reglementaire wijziging m.b.t. het optrekken van de leeftijdsgrens waarop een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende kan worden bekomen. In 2017 werd de minimumleeftijd voor het verkrijgen van de vrijstelling opgetrokken van 61 tot 62 jaar.  

In december 2017 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis in bijna alle gewesten, met respectievelijk - 7,2% in het Waals Gewest (- 11.023 eenheden), - 3,1% in het Vlaams Gewest (- 4.630 eenheden). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stijgt de werkloosheid t.o.v. vorig jaar met +4,3% (+2.611eenheden). In december 2017 zijn er in het Vlaams Gewest 144.614 volledig werklozen, in het Waals Gewest 142.678 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 62.720. 

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt af op jaarbasis met 6.696 eenheden (-5,4%), net zoals die van 1 tot 2 jaar: -4.509 eenheden (-7,1%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalt eveneens met 1.837 eenheden (- 1,1%).

In december 2017 is 33,8% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 17,0% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 49,3% 2 jaar of langer.  

In december 2017 neemt de tijdelijke werkloosheid op jaarbasis toe met 11.542 eenheden of 12,2%. Dat is vooral het gevolg van het uitzonderlijk hoge aantal regendagen in december 2017: 26 tegenover 9 dagen in december 2016.

Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt in december 2017 op 106.202 eenheden.

 Statistieken raadplegen (PDF)


(1) Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand. 

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be