De federale cijfers van de vergoede werklozen - december 2018

 Cijfers van werkloosheid - december 2018 (zie tekstversie hieronder)

De vergoede werkloosheid neemt af op jaarbasis in december 2018 (1)

In december 2018 hebben 327.403 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, d.i. 22.609 minder dan in december 2017 (-6,5%). Die 327.403 uitkeringsgerechtigden worden als volgt verdeeld: 299.729 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties of toegelaten op basis van studies, 18.260 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid en 9.414 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

Volgens de voorlopige cijfers van december 2018 tellen we 390 werklozen voor wie het recht op inschakelingsuitkeringen is vervallen (voor de voorgaande maanden van 2018 gaat het om 4.733 personen). 

De volledige werkloosheid daalt op jaarbasis iets sneller bij de vrouwen (-10.257 eenheden of -6,6%) dan bij de mannen (-12.352 eenheden of -6,4%).

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) daalt met 13,1% (-3.767 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen daalt ook: -7,9% (-15.672 eenheden). De volledige werkloosheid neemt ook af met 11,9% (-11.016 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze stijgt daarentegen in de leeftijdsklasse van 60-65 jaar met 26,0% (+7.846 eenheden). Het is echter van belang rekening te houden met de reglementaire wijziging m.b.t. het optrekken van de leeftijdsgrens waarop een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende kan worden bekomen. In 2018 werd de minimumleeftijd voor het verkrijgen van de vrijstelling opgetrokken van 62 naar 63 jaar.

In december 2018 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis in alle gewesten, met respectievelijk -5,5% in het Waals Gewest (-7.809 eenheden), -9,7% in het Vlaams Gewest (-14.049 eenheden) en  -1,2% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (-751 eenheden). In december 2018 zijn er in het Vlaams Gewest 130.565 volledig werklozen, in het Waals Gewest 134.869 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 61.969.

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt af op jaarbasis met 2.672 eenheden (-2,3%), net zoals die van 1 tot 2 jaar: -7.224 eenheden (-12,2%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalt eveneens met 12.713 eenheden (-7,4%). In december 2018 is 35,3% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 15,9% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 48,8% 2 jaar of langer.

In december 2018 neemt de tijdelijke werkloosheid op jaarbasis af met 11.544 eenheden of 10,9%. Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt in december 2018 op 94.658 eenheden.


(1) Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand. 

 

Statistieken raadplegen

De federale cijfers betreffende de vergoede werklozen: DECEMBER 2018 (PDF)

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be