De federale cijfers van de vergoede werklozen - december 2019

De vergoede werkloosheid neemt af op jaarbasis in december 2019 (1) 

In december 2019 hebben 314.140 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, d.i. 13.263 minder dan in december 2018 (-4,1%). Die 314.140 uitkeringsgerechtigden worden als volgt verdeeld: 286.176 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties of toegelaten op basis van studies, 17.490 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid en 10.474 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag. 

314.140 UVW-WZ in 2019 - 12: 255.920 (81,5%) na een voltijdse betrekking, 30.256 (9,6%) na studies, 17.490 (5,6%) na een vrijwillig deeltijdse betrekking (wz) et 314.140 (3,3%) werkloosheid met bedrijfstoeslag zonder vrijstelling van iwz	- Totaal UVW-WZ: 327.403 in DECEMBER 2018 en 314.140 in DECEMBER 2019 (-4,1%)

 

 

Volgens de voorlopige cijfers van december 2019 tellen we 322 werklozen voor wie het recht op inschakelingsuitkeringen is vervallen (voor de voorgaande maanden van 2019 gaat het om 3.583 personen).

De volledige werkloosheid daalt op jaarbasis sneller bij de vrouwen (-7.352 eenheden of - 5,0%) dan bij de mannen (-5.911 eenheden of -3,3%).

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) daalt met 6,1% (-1.524 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen daalt met 5,1% (-9.364 eenheden). De volledige werkloosheid neemt af met 11,6% (-9.527 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze stijgt daarentegen in de leeftijdsklasse van 60-65 jaar met 18,8% (+7.150 eenheden). Het is echter van belang rekening te houden met de reglementaire wijziging m.b.t. het optrekken van de leeftijdsgrens waarop een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende kan worden bekomen. In 2019 werd de minimumleeftijd voor het verkrijgen van de vrijstelling opgetrokken van 63 naar 64 jaar.

In december 2019 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis met 4,9% in het Vlaams Gewest (-6.384 eenheden) en met 4,8% in het Waals Gewest (-6.511 eenheden). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een daling van 0,6% (-368 eenheden). In december 2019 zijn er in het Vlaams Gewest 124.181 volledig werklozen, in het Waals Gewest 128.358 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 61.601.

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt af op jaarbasis met 5.818 eenheden (-5,0%), maar die van 1 tot 2 jaar stijgt: +784 eenheden (+1,5%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalt met 8.229 eenheden (-5,2%).

In december 2019 is 34,9% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 16,9% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 48,2% 2 jaar of langer.

 

Evolutie op jaarbasis:  Totaal: -4,1% -13.263 Vrouwen: -5,0% -7.352 Mannen: -3,3% -5.911 < 25 jaar: -6,1% -1.524 25-50 jaar: -5,1% -9.364 50-59 jaar: -11,6% -9.527 60-65 jaar: +18,8% +7.150 Vlaams Gewest: -4,9% -6.384 Waals Gewest: -4,8% -6.511 Brussels Hfdst. Gewest: -0,6% -368 < 1 jaar: -5,0% -5.818 1-2 jaar: +1,5% +784 2 jaar en meer: -5,2% -8.229  

Behalve aan werkzoekende volledig werklozen, zijn er ook betalingen aan nietwerkzoekende volledig werklozen. Wat betreft de uitkeringsgerechtigde volledig werkloze niet-werkzoekenden, zijn er de voorbije jaren diverse maatregelen genomen om de toegang tot deze stelsels te beperken. Hun aantal neemt bijgevolg geleidelijk af. In december 2019 gaat het om 49.770 eenheden, wat overeenkomt met een daling van 29.652 (-37,3%) op jaarbasis. De grootste groep in deze populatie betreft de 39.654 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

 201.912 UVW in 2019 - 12: 314.140 (86,3%) werkzoekenden en 49.770 (13,7%) niet-werkzoekenden - Evolutie van de UVW-NWZ: 79.422 in DECEMBER 2018 en 49.770 in DECEMBER 2019 (-37,3%) 

 

De tijdelijke werkloosheid neemt op jaarbasis toe met 6.651 eenheden of 7,0%. Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt in december 2019 op 101.309 fysieke eenheden, wat overeenkomt met 19.087 budgettaire eenheden rekening houdend met het beperkte aantal dagen van werkloosheid in de loop van de maand.

.

 

Verdeling van de tijdelijke werkloosheid: Economische redenen: 59,5% in DECEMBER 2018 en 53,7% in DECEMBER 2019 Slecht weer: 28,1% in DECEMBER 2018 en 34,7% in DECEMBER 2019 Overmacht: 8,9% in DECEMBER 2018 en 7,6% in DECEMBER 2019 Andere: 3,5% in DECEMBER 2018 en 3,9% in DECEMBER 2019 - Evolutie van de tijdelijke werkloosheid: 94.658 in DECEMBER 2018 en 101.309 in DECEMBER 2019 (+7,0%) in fysieke eenheden en 16.280 in DECEMBER 2018 en 19.087 in DECEMBER 2019 (+17,2%) in budgettaire eenheden

Met de werkloosheidsgegevens voor de maand december, zijn ten slotte ook de jaarcijfers voor 2019 vanaf nu beschikbaar. In 2019 telden we gemiddeld 329.360 UVW-WZ per maand. Dit is een daling van 18.861 eenheden of 5,4% t.o.v. 2018. Alle stelsels voor de werkzoekenden laten een daling optekenen, behalve het stelsel voor werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT, het voormalige brugpensioen) dat met 13,1% toeneemt. Voor het maandgemiddelde van alle UVW samen (werkzoekenden + niet-werkzoekenden) noteren we een daling van 47.438 eenheden of 10,8% t.o.v. 2018. Hun aantal komt hiermee op 391.038 te liggen, wat betekent dat hun peil voor het eerst sinds 1980 onder de 400.000 zakt.

Een uitgebreide presentatie en analyse van de jaargegevens voor 2019 worden opgenomen in het RVA-jaarverslag, dat wordt gepubliceerd in maart 2020. 

Statistieken raadplegen

De federale cijfers betreffende de vergoede werklozen: DECEMBER (PDF)

______________

(1) Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand. 

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be