De federale cijfers van de vergoede werklozen - december 2021

De vergoede werkloosheid neemt af met 11,3% op jaarbasis in december 2021 (1)

De tijdelijke werkloosheid neemt in november 2021 toe met 8,2% t.o.v. de voorgaande maand

In december 2021 hebben 280.364 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, d.i. 35.817 minder dan in december 2020 (-11,3%). Die 280.364 uitkeringsgerechtigden worden als volgt verdeeld: 251.434 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties of toegelaten op basis van studies, 16.066 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid, 10.697 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag en 2.167 beschermingsuitkeringen (nieuw stelsel vanaf oktober 2020).

De volledige werkloosheid daalt op jaarbasis sneller bij de vrouwen (-16.851 eenheden of -11,9%) dan bij de mannen (-18.966 eenheden of -10,9%).

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) daalt met 21,7% (-4.882 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen daalt met 12,3% (-21.527 eenheden). De volledige werkloosheid neemt af met 10,2% (-7.147 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze daalt ook in de leeftijdsklasse van 60-plussers met 4,6% (-2.261 eenheden). Het is echter van belang rekening te houden met de reglementaire wijziging m.b.t. het optrekken van de leeftijdsgrens waarop een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende kan worden bekomen. Vanaf 2020 kan men enkel nog op basis van minstens 44 jaar beroepsverleden de vrijstelling aanvragen, niet meer op basis van leeftijd.

In december 2021 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis met 16,0% in het Vlaams Gewest (-19.461 eenheden) en met 9,2% in het Waals Gewest (-12.065 eenheden). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een daling van 6,7% (-4.291 eenheden). In december 2021 zijn er in het Vlaams Gewest 102.032 volledig werklozen, in het Waals Gewest 118.826 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 59.506.

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt af op jaarbasis met 22.403 eenheden (-22,4%), net zoals die van 1 tot 2 jaar: -14.469 eenheden (-23,6%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) stijgt met 1.055 eenheden (+0,7%).

In december 2021 is 27,7% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 16,7% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 55,6% 2 jaar of langer.

Behalve aan werkzoekende volledig werklozen, zijn er ook betalingen aan niet-werkzoekende volledig werklozen. Wat betreft de uitkeringsgerechtigde volledig werkloze niet-werkzoekenden, zijn er de voorbije jaren diverse maatregelen genomen om de toegang tot deze stelsels te beperken. Hun aantal neemt bijgevolg geleidelijk af. In december 2021 gaat het om 20.139 eenheden, wat overeenkomt met een daling van 10.027 (-33,2%) op jaarbasis. De grootste groep in deze populatie betreft de 17.343 niet-werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

Van de in totaal 300.503 uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (werkzoekend en niet-werkzoekend samen) bedraagt het aandeel werkzoekenden 93,3%.

De tijdelijke werkloosheid ten slotte neemt op jaarbasis af met 135.834 eenheden of 37,0%. Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt in december 2021 op 231.460 fysieke eenheden, wat overeenkomt met 49.056 budgettaire eenheden rekening houdend met het beperkte aantal dagen van werkloosheid in de loop van de maand.

Statistieken raadplegen

De federale cijfers betreffende de vergoede werklozen: DECEMBER

(1) Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand.  

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be