De federale cijfers van de vergoede werklozen - februari 2014

Op het einde van iedere maand communiceert de RVA de cijfers over de vergoede werkloosheid in België. Die communicatie is gebaseerd op het aantal uitbetalingen dat de uitbetalingsinstellingen (UI’s) tijdens de voorgaande maand gedaan hebben.

De betalingen worden uitgevoerd door de uitbetalingsinstellingen, op het einde van de maand van werkloosheid, met financiële middelen die de RVA ter beschikking stelt. De RVA ontvangt telkens rond de 20ste van de maand de gegevens over de betalingen die de UI’s de vorige maand hebben uitgevoerd.

Als bijlage vindt u de statistische gegevens over:

  1. Werkzoekende werklozen na voltijdse arbeid of na studies;
  2. Werkzoekende werklozen na voltijdse arbeid of na studies jonger dan 25 jaar;
  3. Werkzoekende werklozen na voltijdse arbeid of na studies vanaf 50 jaar;
  4. Werkzoekende werklozen na voltijdse arbeid of na studies sedert tenminste 2 jaar vergoed;
  5. Tijdelijk werklozen.

Per categorie vindt u telkens 4 tabellen en 2 grafieken:

  1. Een tabel met het aantal betalingen dat verricht werd in de voorbije maand. (Deze betalingen kunnen betrekking hebben op zowel de maand februari 2014 als op de voorgaande maanden.(1));
  2. Een tabel met de gemiddelden van de laatste 3 maanden. De invloed van de betalingen uitgevoerd in de voorbije maand voor werkloosheid van de voorgaande maanden wordt op die manier afgevlakt;
  3. Een tabel met de evolutie (vergelijking met de vorige maand/ het vorige jaar);
  4. Een tabel met het voortschrijdend driemaandelijks gemiddelde.

U vindt ook een samenvatting van de jaargemiddelden van de laatste 10 jaar.

(1) Voorbeeld: een werkloze dient zijn dossier van de maand juli pas in de maand september in: de werkloosheidsperiode valt in de maand juli, maar hij wordt pas uitbetaald in de maand september.

Statistieken raadplegen (PDF)

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be