De federale cijfers van de vergoede werklozen - februari 2016

Het aantal uitkeringsgerechtigde werklozen daalde opnieuw in februari 2016 (zie tekst versie hieronder)

In februari 2016 hebben 412.605 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, d.i. 29.916 minder dan in februari 2015 (- 6,8%). Die 412.605 uitkeringsgerechtigden worden als volgt verdeeld: 384.189 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties of toegelaten op basis van studies, 22.143 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid en 6.273 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

Het is echter van belang rekening te houden met de reglementaire wijziging m.b.t. de beperking van het recht op inschakelingsuitkeringen. (1)

Volgens de voorlopige cijfers van februari 2016 (die dus nog kunnen evolueren in functie van achterstallige betalingen en van de reglementaire termijnen inzake mededelingen van bepaalde gebeurtenissen die een invloed hebben op het recht), tellen we 737 werklozen voor wie het recht op inschakelingsuitkeringen is vervallen. Die cijfers zijn gebaseerd op het aantal personen die in januari 2016 nog een inschakelingsuitkering genoten, maar niet meer in februari 2015, en voor wie het recht op inschakelingsuitkering vervalt in de periode van 2 januari tot en met 29 februari 2016.

De volledige werkloosheid daalt het sterkst bij de vrouwen (- 15.305 eenheden of -7,7%). Bij de mannen neemt de volledige werkloosheid eveneens af op jaarbasis, maar in mindere mate (- 14.611 eenheden of - 6,0%).

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) daalt met 14,0% (- 7.061 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen daalt ook: - 6,3% (- 16.094 eenheden). De volledige werkloosheid neemt ook af met 6,6% (- 8.186 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze stijgt daarentegen in de leeftijdsklasse van 60-65 jaar met 13,3% (+ 1.425 eenheden). Het is echter van belang rekening te houden met de reglementaire wijziging m.b.t. het optrekken van de leeftijdsgrens waarop een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende kan worden bekomen.

In februari 2016 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis in elk van de drie gewesten. Het gaat om dalingen van respectievelijk - 5,2% in het Vlaams Gewest (- 9.394 eenheden), -7,6% in het Waals Gewest (- 14.127 eenheden) en -8,5% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (- 6.395 eenheden). In februari 2016 zijn er in het Vlaams Gewest 171.878 volledig werklozen, in het Waals Gewest 171.749 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 68.978.

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt af op jaarbasis met 10.015 eenheden (-6,1%), net zoals die van 1 tot 2 jaar: - 10.407 eenheden (- 12,5%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalt met 9.494 eenheden (- 4,9%).

In februari 2016 is 37,3% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 17,6% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 45,1% 2 jaar of langer.

In februari 2016 neemt de tijdelijke werkloosheid op jaarbasis licht af met 996 eenheden of 0,5%. Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt in februari 2016 op 183.280 eenheden.

Statistieken raadplegen

(1) Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand.

(2)Tot op heden deelde de RVA enkel voorlopige cijfers mee over de werkelijke impact van de maatregel die het recht op inschakelingsuitkeringen beperkt tot maximaal 3 jaar (samenwonenden) , of tot 3 jaar na de 30ste verjaardag (gezinshoofden en alleenstaanden). Deze reglementaire wijziging werd eind 2011 ingevoerd, maar heeft pas gevolgen vanaf 1 januari 2015.

Voor de maanden uit het verleden publiceert de RVA vanaf nu herberekende cijfers . Immers, voor het verleden kunnen we rekening houden met achterstallige betalingen, waardoor de uitstroom nauwkeuriger kan bepaald worden. Voor het jaar 2015 en de maand januari 2016 tellen we 29 650 personen - 29 021 in 2015 en 629 in januari 2016 - die uitgestroomd zijn omdat het recht op inschakelingsuitkeringen vervallen is.

Volgens de voorlopige cijfers van februari 2016 (die dus nog kunnen evolueren in functie van achterstallige betalingen en van de reglementaire termijnen inzake mededelingen van bepaalde gebeurtenissen die een invloed hebben op het recht), tellen we 737 werklozen voor wie het recht op inschakelingsuitkeringen is vervallen. Die cijfers zijn gebaseerd op het aantal personen die in januari 2016 nog een inschakelingsuitkering genoten, maar niet meer in februari 2015, en voor wie het recht op inschakelingsuitkering vervalt in de periode van 2 januari tot en met 29 februari 2016.

Een deel van de uitstroom uit de werkloosheid is echter niet toe te schrijven aan de vervaldatum van het recht op inschakelingsuitkeringen, maar aan een andere reden, in het bijzonder de uitstroom naar werk.

Tenslotte herinneren we eraan dat de hoger genoemde reglementering een structurele maatregel is die elke maand zal leiden tot herzieningen van vervaldata van het recht. Wegens de complexe reglementering , die rekening houdt met talrijke situaties waardoor het recht kan verlengd of uitgebreid worden, of waardoor bijkomende rechten kunnen ontstaan, is het moeilijk om betrouwbare cijfers te verstrekken betreffende de toekomst.

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be