De federale cijfers van de vergoede werklozen - februari 2018

De federale cijfers van de vergoede werklozen - januari 2018 (zie tekst hieronder)

De vergoede werkloosheid neemt af op jaarbasis in februari 2018 (1)

In februari 2018 hebben 365.106 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, d.i. 23.345 minder dan in februari 2017 (-6,0%). Die 365.106 uitkeringsgerechtigden worden als volgt verdeeld: 335.998 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties of toegelaten op basis van studies, 20.817 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid en 8.291 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.

Volgens de voorlopige cijfers van februari 2018 tellen we 500 werklozen voor wie het recht op inschakelingsuitkeringen is vervallen (voor januari 2018 gaat het om  410 personen).

De volledige werkloosheid daalt op jaarbasis in gelijke mate bij de mannen (-13.402 eenheden of -6,2%) en de vrouwen (- 9.943 eenheden of -5,7%).

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) daalt met 14,2% (-5.173 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen daalt ook: -7,1% (-15.996 eenheden). De volledige werkloosheid neemt ook af met 11,4% (-12.028 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze stijgt daarentegen in de leeftijdsklasse van 60-65 jaar met 45,2% (+ 9.852 eenheden). Het is echter van belang rekening te houden met de reglementaire wijziging m.b.t. het optrekken van de leeftijdsgrens waarop een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende kan worden bekomen. In 2018 werd de minimumleeftijd voor het verkrijgen van de vrijstelling opgetrokken van 62 tot 63 jaar.

In februari 2018 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis in alle gewesten, met respectievelijk -7,5% in het Waals Gewest (-12.029 eenheden), -6,2% in het Vlaams Gewest (-10.075 eenheden) en  -1,9% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (-1.241 eenheden). In februari 2018 zijn er in het Vlaams Gewest 152.662 volledig werklozen, in het Waals Gewest 148.267 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 64.177.

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt af op jaarbasis met 8.151 eenheden (-5,8%), net zoals die van 1 tot 2 jaar: -8.812 eenheden (-12,7%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalt eveneens met 6.382 eenheden (-3,6%).

In februari 2018 is 36,5% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 16,6% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 46,9% 2 jaar of langer.

In februari 2018 neemt de tijdelijke werkloosheid op jaarbasis af met 3.092 eenheden of 2,2%. Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt in februari 2018 op 140.247 eenheden.

Statistieken raadplegen (PDF)


(1) Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand.

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be